Općina Župa dubrovačka osigurala sredstva za sanitetsko vozilo

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik gosp. Branko Bazdan  u prostorijama Općine potpisali Ugovor o kapitalnoj donaciji  za nabavku kombi vozila za sanitetski prijevoz za potrebe prijevoza pacijenata Općine Župa Dubrovačka i Općine Konavle.

Donacijom osiguranom iz Proračuna Općina Župe dubrovačke i Općine Kanavle, nabavit će se kombi vozilo za sanitetski prijevoz koje će Dom zdravlja Dubrovnik svojim sredstvima doraditi i iz običnog vozila prenamjeniti u medicinsko.Vozilo čija je vrijednost 300.000, 00 kuna će biti opremljeno potrebnom medicinskom opremom, sjedalicom , nosilima , dodatnim hlađenjem , defibrilatorom kao i svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, a sve u skladu prema normama EU HRN1789.

Prije dvije godine istim modelom , zajedničkim financiranjem Općine Župa dubrovačka , Općine Konavle i Doma zdravlja nabavljeno je sanitetsko vozilo , a kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita žitelja ovih dviju općina zajedničkim financiranjem osigurana su sredstva za nabavku još jednog snitetskog vozila.

Na taj način poboljšat će se prijevoz iz Župe i Konavala ka Općoj bolnici Dubrovnik, kao i prijevoz pacijenata iz bolnice u kliničke centre Zagreb, Split, Rijeka .

 

Ugovorena izrada Idejnog projekta dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačka

Na temelju nedavno potpisanog Sporazuma između Općine Župa dubrovačka i Dubrovačko neretvanske županije osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije dogradnje Osnovne škole Župe dubrovačka na zemljištu koje je Općina već ranije otkupila od privatnih vlasnika.

Nakon provedenog postupka javne nabave danas je potpisan ugovor o izradi Idejnog projekta dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačke. Završetak izrade idejnog projekta očekuje se do kraja tekuće godine, a već sljedeće godine planira se izrada glavnog izvedbenog projekta.

Jedna od točaka spomenutog Sporazuma odnosi se na postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole, a što u cijelosti financira Općina Župa dubrovačka.

Važno je napomenuti kako se navedeni radovi financiraju temeljem preporuka Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Župa dubrovačka, a vezana su za probleme koji se odnose upravo na probijanja ograde školskog dvorišta, kidanje zaštitnog lanca na ulazu na parking i ostala oštećenja školske imovine.

Na temu povećanja sigurnosti učenika osnovne škole te o mogućnostima što veće razine prevencije i pravodobnog djelovanja svih službi održano je više  sastanaka  s ravnateljem  Osnovne škole  Župa dubrovačka, gosp. Antonom Jurkićem i načelnikom Policijske postaje Gruda,  gosp.  Matkom Klarićem, a nakon obilaska same zgrade škole kao i svih vanjskih prostora dogovoren je hitan popravak ograde,  dodatna regulacija parkinga kao i postavljanje dodatnog videonadzora u svrhu pojačane kontrole korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole.

Za postojeći sustav videonadzora škole i školskih prostora dogovoren je jednostavniji pristup ovlaštenim djelatnicima Policijske postaje Gruda što bi također trebalo dati rezultate u prevenciji ali i sankcioniranju kriminaliteta i narušavanja javnog reda.

 

 

Potpisan Sporazum o zajedničkom ulaganju u Osnovnu školu Župa dubrovačka

U palači Ranjina, u petak su  župan Dubrovačko-neretvanske županije, gosp. Nikola Dobroslavić i općinski načelnik, gosp. Silvio Nardelli, u prisustvu suradnika, potpisali Sporazum o zajedničkom ulaganju u Osnovnu školu Župa dubrovačka.

Navedenim sporazum dogovoreno je da će Općina financirati:

 • izradu Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Župa dubrovačka , te projektiranje tzv. tople veze između škole i sportske dvorane na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka
 • izradu tri varijantna rješenja (uključujući trodimenzionalni (3D) prikaz) planiranog zahvata rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačka i tzv. tople veze za sportsku dvoranu na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka,
 • postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole, sve sukladno preporukama Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Župa dubrovačka,

dok će Županija financirati izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Župa dubrovačka i sportske dvorane na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka (dogradnja škole i izgradnja tople veze između zgrade škole i sportske dvorane).

Nakon ishođenja lokacijske dozvole u planu je zajedničko financiranje nastavka izrade projektne dokumentacije tj. Glavnog i Izvedbenog projekta te nadamo se čim prije i samoj izgradnji.

Kroz ovaj projekt predviđena je dogradnja osnovne škole i izgradnja tople veze između glavne zgrade i nove dvorane. Navedenim radovima omogućilo bi se potrebno povećanje kapaciteta škole za nastavak izvođenje jednosmjenskog rada kao i normalna komunikacija s dvoranom neovisno o vremenskim uvjetima.

Osnovna škola Župa dubrovačka je s 850 učenika, nakon Metkovića, najbrojnija škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a s konstantnim priljevom od preko 100 prvašića posljednih par godina, promjene u odgojno-obrazovnom procesu te kroničan nedostatak prostora ovo zasigurno jedna od najvažnijih investicija, posebno iz razloga jer će omogućiti nastavak jednosmjenskog rada u OŠ Župa dubrovačka.

Današnje potpisivanje Sporazuma samo je nastavak uspješne suradnje Županije kao osnivača i Općine Župa dubrovačka koja je samo od 2015. godine u Osnovnu školu Župa dubrovačka uložila preko 12.000.000,00 kuna.

Osim financiranja izgradnje školske sportske dvorane u koju je Općina uložila 8,5 milijuna kuna Općina je za potrebe dogradnje skole u cijelosti  financirala kupnju zemljišta u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna kuna. Također donesen je  Urbanističkoi plan uređenja ”Školski centar” za koji je izdvojeno 100.000,00 kn, čime se stvorila podloga za izradu kvalitetne projektne dokumentacije kako bi se mogla iskoristiti sredstva EU kako za projektnu dokumentaciju tako i za samu gradnju.

U uređenje dodatnih učionica u prostorijama ”stare” škole na Kantulama prošle godine uloženo je preko 200.000,00 kn. Već više godina Općina većim dijelom financira cjelodnevni boravak djece u školi za što se godišnje izdvoji gotovo 400.000,00 kn.

Osim navedenog, Općina svake godine sufinancira asistente u nastavi, rad školskog sportskog kluba, kupnju opreme, realizaciju školskih projekata temeljem javnog poziva. Vrijedno je napomenuti kako Općina Župa dubrovačka izdvaja finacijsku pomoć socijalno ugroženim obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školu, te svake godine osigurava poklon pakete dobrodošlice prvašima, kao i dar djeci za svetog Nikolu.

Jedna od točaka Sporazuma odnosi se na postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole.

 

Općina Župa dubrovačka ponavlja financijsku potporu osobama koje su ostale bez posla u pandemiji

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća prihvaćena je Odluka o privremenoj novčanoj pomoći sukladno kojoj se odobrila jednokratna potpora korisniku koji  je zbog nepovoljne ekonomske situacije uzrokovane pandemijom dobio poslovno-uvjetovani otkaz, a koji je  u prethodnoj,  2019. godini bio zaposlen minimalno 6 mjeseci.

Po zaprimljenim zahtjevima 42 korisnika ,a nakon obrade istih utvrđeno je da 40 njih ostvaruje pravo. Istima je isplaćena jednokratna financijska potpora.

Kako bi se u ovim teškim vremenima i dalje olakšala svakodnevnica svima koji su dobili otkaz ili im nije produžen Ugovor o radu, na jučerašnjoj sjednici po izlaganju voditeljice Odsjeka za društvene djelatnosti, Katarine Barović, prihvaćen je prijedlog je da se pomoć još jedanput ponovi .

Svima onima koji su dosad ostvarili pravo, ukoliko su i dalje nezaposleni ponovit će se isplata privremene novčane pomoći, a novim podnositeljima koji dosad nisu koristili pravo, a koji zadovoljavaju uvjete propisane Odlukom odmah će se uplatiti dvostruki iznos.

Uz donesenu Odluku o privremenoj novčanoj pomoći koja će se provoditi do 31. Prosinca ove godine , redovno se provodi  Odluka o socijalnoj skrbi sukladno kojoj se obiteljima koje se trenutno nađu u nepovoljnoj financijskoj situaciji dodjeljuje Jednokratna novčana pomoć.

 

Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 022-05/17-09/01
URBROJ: 2117/08-02-20-30
Srebreno, 28. listopada 2020.

Vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka
– S V I M A –

Sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijeda 4. studenoga 2020.godine s početkom u 16:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije ista će se organizirati elektronskim putem, o čemu će Vijećnici
biti pravodobno obavješteni.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:

 1.  Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
 2.  Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2020. godinu
 3.  Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
 4.  Prihvaćanje Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka
 5.  Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj novčanoj pomoći
 6.  Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka
 7.  Prihvaćanje Odluke o Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
 8.  Prihvaćanje Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 9.  Prihvaćanje Ugovora o zamjeni nekretnina sa Sveučilištem u Dubrovniku
 10.  Prihvaćanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Srijemsi i dr.)
 11.  Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 982 i 84/1 obje Z.Ul. 46 k.o. Zavrelje-Vito Marega
 12.  Prihvaćanje Zaključka o kupnji nekretnine – Butigan i dr.
 13.  Prihvaćanje Dodatka I ugovora s Goranom Žuvelom
 14.  Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

Napomena:
Materijali za 7. i 8. točku se ne dostavljaju zbog obimnosti,
te se uvid u iste može izvršiti u uredovno radno vrijeme
u prostorijama Općine (isti su materijali bili na javnom savjetovanju
sa javnošću od 21.09.-21.10. 2020.g.)

Izgradnja nogostupa u naselju Soline

Nakon održanih sastanaka sa mještanima naselja Soline i ukazivanja na problem kretanja pješaka, naročito djece pri odlasku u školu i vannastavne aktivnosti, Općina Župa dubrovačka pristupila je rješavanju ovog problema. Dakle, u cilju poboljšanja uvjeta kolnog i pješačkog prometa uz državnu cestu D8, izrađena je tehnička dokumentacija za izgradnju nogostupa kroz naselje Soline. Nakon dobivene suglasnosti od strane Hrvatskih cesta za obavljanje radova u zaštitnom pojasu državne ceste, pristupilo se izvođenju navedenih radova i to na dvije lokacije. Nogostup u dužini od 220 metara na prvoj lokaciji je završen, od istočnog ulaza u naselje Soline, duž državne ceste prema Platu. Uređeni su i kolni prilazi privatnim objektima uz samu cestu čime se znatno poboljšao i kolni i pješački promet. Na drugoj lokaciji čiji završetak radova očekujemo u narednih nekoliko dana, od autobusnog ugibališta prema Platu do skretanja za „kuću Bego“ u ukupnoj dužini od oko 70 m. Na ovoj lokaciji je bio težak zadatak utemeljiti konstrukciju pješačke staze i zadržati stabilnost kolničke konstrukcije državne ceste D8 na vrlo zahtijevnom, strmom terenu. Ugovoreni izvođač je tvrtka Dubrovnik ceste d.d. iz Dubrovnika, a vrijednost ugovorenih radova je 249.994,24 kn.