OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
VUKOVARSKA 48, SREBRENO

20207 MLINI
opcina@zupa-dubrovacka.hr

SILVIO NARDELLI – OPĆINSKI NAČELNIK
Telefon:+385 20 487-470

JURE MARIĆ – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
telefon: +385 20 487-474
e-mail: jure.maric@zupa-dubrovacka.hr

 

ODSJEK OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
JOSIP PERIĆ – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-476
e-mail: josip.peric@zupa-dubrovacka.hr

INES ŠALAJ– Pomoćnik voditelja Odsjeka općih i pravnih poslova
telefon: +385 20 487-487
e-mail: ines.salaj@zupa-dubrovacka.hr

SANDRA BORKOVIĆ – tajnica
telefon: +385 20 487-470
e-mail: sandra.borkovic@zupa-dubrovacka.hr

NIKOLA NADRAMIJA – pisarnica
telefon: +385 20 487-479
e-mail: nikola.nadramija@zupa-dubrovacka.hr

 

ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
ANTE LUČIĆ – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-475
e-mail: ante.lucic@zupa-dubrovacka.hr

MARIJANA BURIN – stručni suradnik za računovodstvo
telefon: +385 20 487-471
e-mail: marijana.burin@zupa-dubrovacka.hr

MAJA MILOSLAVIĆ – računovodstveni referent
telefon: +385 20 487-480
e-mail: maja.miloslavic@zupa-dubrovacka.hr

 

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
PETRA PAVLOVIĆ – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-347
e-mail: petra.pavlovic@zupa-dubrovacka.hr

PERICA PETRUŠIĆ – komunalni referent
telefon: +385 20 487-477
e-mail: perica.petrusic@zupa-dubrovacka.hr

NIKOLINA GULJELMOVIĆ– komunalni referent
telefon- +385 20 487-489
e- mail: nikolina.durovic@zupa-dubrovacka.hr

NIKŠA KRISTOVIĆ – komunalni redar
telefon: +385 20 487- 478
e-mail: niksa.kristovic@zupa-dubrovacka.hr

IGOR KONJEVOD – komunalni redar
telefon: +385 20 487- 488
e-mail: igor.konjevod@zupa-dubrovacka.hr

MIHO FJOROVIĆ – viši savjetnik za vodoopskrbu, odvodnju i navodnjavanje
telefon: +385 20 487-435

 

ODSJEK ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
BORIS PLEŠTINA– voditelj odsjeka
Telefon: +385 20 487-473
e-mail: boris.plestina@zupa-dubrovacka.hr

 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KULTURU
KATARINA BAROVIĆ– voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-481
e-mail: katarina.barovic@zupa-dubrovacka.hr

BARBARA BOGOJE– viši savjetnik za društvene djelatnosti-glasnogovornik
telefon: +385 20 487-485
e-mail: barbara.bogoje@zupa-dubrovacka.hr

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
KSENIJA ŠIŠA – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487- 486
e-mail: ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr

JOSIPA GAŠPAR DERANJA– viši savjetnik za zaštitu okoliša
telefon: +385 20 487- 483
e-mail: josipa.gaspar@zupa-dubrovacka.hr

 

OSTALO

KOMUNALNO DRUŠTVO ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o.
Vukovarska 48, Srebreno
Telefon: 020/487-430
Direktor: g. Niko Benić
Radno vrijeme: radnim danom od 07-15h
Rad sa strankama: radnim danom od 09-12h

GROBLJE DUBAC d.o.o.
Telefon: 020/487-505
Direktor: g. Đuro Lonza
e mail: groblje@zupa-dubrovacka.hr

DVD ŽUPA DUBROVAČKA
Buići 26,
Telefon: 020/486 005
Zapovjednik: Štefi Bogdan

MATIČNI URED ŽUPA DUBROVAČKA
Vukovarska 48, Srebreno
TELEFON: 020/ 486 725
Radno vrijeme: srijeda i petak 09 – 12.30h

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Srebreno
Telefon: 020/486-254
Direktor: gđa. Anamarija Kusalo

Radno vrijeme:
radnim danom:08-15h, subotom 08-12h
Srpanj i kolovoz.: radnim danom: 08-19h, sub, ned i blagdani 08-12h

POŠTA SREBRENO
Poštanski ured: 20207 MLINI
Ulica: PUT BRUNA BUŠIĆA 81
Telefon: 020 362 878
Fax: 020 362 879
Radno vrijeme izvan sezone:pon – pet 7.30-17, sub 8-12, Radno vrijeme u sezoni:pon – pet 7-20, sub 8-12,
Trajanje sezone: 1.7.-31.8.

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA
Dr. Ante Starčevića
020/486 258

Ravnatelj: g. Anton Jurkić

PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA
Martinovići- Martinovići 64
020/485150

DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
Email: vrtic.zupa@gmail.com
Telefon: 020/485-029
Ravnateljica: Marija Jelić, prof.pred.odgoja, mag.paed.

ZDRAVSTVENA STANICA KUPARI (AMBULANTA)
Put dr. Ante Starčevića 19

OPĆA MEDICINA:

  • Dr. Irena Džamastagić 020/486-278
  • Dr. Ivana Dabo 020/486-550
  • Dr. Katarina Šošić-Šilje 020/641-605
  • Patronažna služba – 020/487-060

Radno vrijeme u smjenama: 07-13.30h i 13.00-19.30h
Subotom dežurstva 07-12h
Kućni posjeti 13.30-14.30h i 19.30-20.30

DENTALNA MEDICINA:

  • Dr.Teo Rašica 020/641-603
  • Dr.  Smiljana Stojanović 020/485-686

GINEKOLOŠKA AMBULANTA

  • Dr. Nina Lale Jurić 020/641-602 ,    020/641-601

PEDIJATRIJA

Vukovarska 44

Dr. Mirela Čurlin 020/487-183

ŽUPNI UREDI:

  • Župni ured Mandaljena , Pod Mandaljenom  020/485-330
  • Župni ured Mlini, Tupina 6, 020/486 031
  • Župni ured  Postranje/ Brgat, Martinovići 66, 020/485148

OTP BANKA
Srebreno 10, 020/486-064
Radno vrijeme 08-19h (ljeti od 08-20h) sub-08-12h