OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

VUKOVARSKA 48, SREBRENO
20207 MLINI
opcina@zupa-dubrovacka.hr

SILVIO NARDELLI – općinski načelnik
telefon: +385 20 487-470

JURE MARIĆ – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
telefon: +385 20 487-474
e-mail: jure.maric@zupa-dubrovacka.hr


 • UPRAVNA TIJELA OPĆINE

  ODSJEK OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

  JOSIP PERIĆ – voditelj odsjeka
  telefon: +385 20 487-476
  e-mail: josip.peric@zupa-dubrovacka.hr

  INES ŠALAJ – pomoćnik voditelja odsjeka
  telefon: +385 20 487- 487
  e-mail: ines.salaj@zupa-dubrovacka.hr

  SANDRA BORKOVIĆ – tajnica
  telefon: +385 20 487- 470
  e-mail: sandra.borkovic@zupa-dubrovacka.hr

  NIKOLA NADRAMIJA – pisarnica
  telefon: +385 20 487- 479
  e-mail: nikola.nadramija@zupa-dubrovacka.hr

  ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

  ANTE LUČIĆ – voditelj odsjeka
  telefon: +385 20 487- 475
  e-mail: ante.lucic@zupa-dubrovacka.hr

   

  MARIJANA BURIN – stručni suradnik
  za računovodstvo
  telefon: +385 20 487- 471
  e-mail: marijana.burin@zupa-dubrovacka.hr

  MAJA MILOSLAVIĆ – računovodstveni
  referent
  telefon: +385 20 487- 480
  e-mail: maja.miloslavic@zupa-dubrovacka.hr


  ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

  PETRA PAVLOVIĆ – voditelj odsjeka
  telefon: +385 20 487- 347
  e-mail: petra.pavlovic@zupa-dubrovacka.hr

  PERICA PETRUŠIĆ – komunalni referent
  telefon: +385 20 487- 477
  e-mail: perica.petrusic@zupa-dubrovacka.hr

  NIKOLINA GULJELMOVIĆ – komunalni referent
  telefon- +385 20 487-489
  e- mail: nikolina.durovic@zupa-dubrovacka.hr

  MARUŠKA SAMBRAILO – komunalni referent
  telefon- +385 20 487-346
  e- mail: maruska.sambrailo@zupa-dubrovacka.hr

  NIKŠA KRISTOVIĆ – komunalni redar
  telefon: +385 20 487- 478
  e-mail: niksa.kristovic@zupa-dubrovacka.hr

  IGOR KONJEVOD – komunalni redar
  telefon: +385 20 487- 488
  e-mail: igor.konjevod@zupa-dubrovacka.hr


  ODSJEK ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

  BORIS PLEŠTINA- voditelj odsjeka
  Telefon: +385 20 487-473
  e-mail: boris.plestina@zupa-dubrovacka.hr

  ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE

  JOSIPA GAŠPAR DERANJA – viši savjetnik za zaštitu okoliša
  telefon: +385 20 487- 483
  e-mail: josipa.gaspar@zupa-dubrovacka.hr

  ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KULTURU

  KATARINA BAROVIĆ- voditelj odsjeka
  telefon: +385 20 487-481
  e-mail: katarina.barovic@zupa-dubrovacka.hr

   

  BARBARA BOGOJE– viši savjetnik
  za društvene djelatnosti

  glasnogovornik

  telefon: +385 20 487-485
  e-mail: barbara.bogoje@zupa-dubrovacka.hr

   

 • USTANOVE I DRUŠTVA

  KOMUNALNO DRUŠTVO ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o.
  Vukovarska 48, Srebreno
  Telefon: 020/487-430
  Direktor: g. Niko Benić
  Radno vrijeme: radnim danom od 07-15h
  Rad sa strankama: radnim danom od 09-12h

  GROBLJE DUBAC d.o.o.
  Telefon: 020/487-505
  Direktor: g. Đuro Lonza
  e mail: info@groblje-dubac.hr

  DVD ŽUPA DUBROVAČKA
  Buići 26,
  Telefon: 020/486 005
  Zapovjednik: Štefi Bogdan

  MATIČNI URED ŽUPA DUBROVAČKA
  Vukovarska 48, Srebreno
  TELEFON: 020/ 486 725
  Radno vrijeme: srijeda i petak 09 – 12.30h

  TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
  Srebreno
  Telefon: 020/486-254
  Direktor: gđa. Anamarija Kusalo

  Radno vrijeme:
  radnim danom:08-15h, subotom 08-12h
  Srpanj i kolovoz.: radnim danom: 08-19h, sub, ned i blagdani 08-12h

  POŠTA SREBRENO
  Poštanski ured: 20207 MLINI
  Ulica: PUT BRUNA BUŠIĆA 81
  Telefon: 020 362 878
  Fax: 020 362 879
  Radno vrijeme izvan sezone:pon – pet 7.30-17, sub 8-12,
  Radno vrijeme u sezoni:pon – pet 7-20, sub 8-12,
  Trajanje sezone: 1.7.-31.8.

  OŠ ŽUPA DUBROVAČKA
  Dr. Ante Starčevića
  020/486 258
  Ravnatelj: g. Anton Jurkić

  • PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA
   Martinovići- Martinovići 64
   020/485150

   

  DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
  Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
  Email: vrtic.zupa@gmail.com
  Telefon: 020/485-029
  Ravnateljica: Marija Jelić, prof.pred.odgoja, mag.paed.

  ZDRAVSTVENA STANICA KUPARI (AMBULANTA)
  Put dr. Ante Starčevića 19

  • OPĆA MEDICINA:

   Dr. Irena Džamastagić 020/486-278
   Dr. Ivana Dabo 020/486-550
   Dr. Katarina Šošić-Šilje 020/641-605
   Patronažna služba – 020/487-060

  Radno vrijeme u smjenama: 07-13.30h i 13.00-19.30h
  Subotom dežurstva 07-12h
  Kućni posjeti 13.30-14.30h i 19.30-20.30

  • DENTALNA MEDICINA:

  Dr.Teo Rašica 020/641-603
  Dr.  Smiljana Stojanović 020/485-686

  • GINEKOLOŠKA AMBULANTA

  Dr. Nina Lale Jurić 020/641-602 ,    020/641-601

   

  PEDIJATRIJA:
  Vukovarska 44

  Dr. Mirela Čurlin 020/487-183

  ŽUPNI UREDI:

  Župni ured Mandaljena , Pod Mandaljenom  020/485-330
  Župni ured Mlini, Tupina 6, 020/486 031
  Župni ured  Postranje/ Brgat, Martinovići 66, 020/485148

   

  OTP BANKA
  Srebreno 10, 20207 Mlini
  Telefon: 020/486-064
  Radno vrijeme 08-19h (ljeti od 08-20h) sub-08-12h

 • POŠALJITE UPIT