NOVA ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Od prvi siječnja ove godine u primjeni je nova Odluka o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka koja je osim usklađivanja sa izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi  korisnicima donijela  niz pogodnosti i povećanja. Što se tiče usklađivanja sa zakonom usklađene su odredbe prebacivanja na euro, osigurana su sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja osobama […]