Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog područja rada Općine osnovan je Jedinstveni upravni odjel Općine unutar kojeg se osnivaju unutarnje jedinice – odsjeci i to:

ODSJEK OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

JOSIP PERIĆ – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-476
e-mail: josip.peric@zupa-dubrovacka.hr

INES ŠALAJ- Pomoćnik voditelja odsjeka
telefon: +385 20 487- 487
e-mail: ines.salaj@zupa-dubrovacka.hr

SANDRA BORKOVIĆ – tajnica
telefon: +385 20 487- 470
e-mail: sandra.borkovic@zupa-dubrovacka.hr

NIKOLA NADRAMIJA – pisarnica
telefon: +385 20 487- 479
e-mail: nikola.nadramija@zupa-dubrovacka.hr

Odsjek općih i pravnih poslova

ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

ANTE LUČIĆ – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487- 475
e-mail: ante.lucic@zupa-dubrovacka.hr

 

MARIJANA BURIN – stručni suradnik
za računovodstvo
telefon: +385 20 487- 471
e-mail: marijana.burin@zupa-dubrovacka.hr

MAJA MILOSLAVIĆ – računovodstveni
referent
telefon: +385 20 487- 480
e-mail: maja.miloslavic@zupa-dubrovacka.hr

Odsjek za financije i proračun


ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PETRA PAVLOVIĆ – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487- 347
e-mail: petra.pavlovic@zupa-dubrovacka.hr

PERICA PETRUŠIĆ – komunalni referent
telefon: +385 20 487- 477
e-mail: perica.petrusic@zupa-dubrovacka.hr

NIKOLINA GULJELMOVIĆ- komunalni referent
telefon- +385 20 487-489
e- mail: nikolina.durovic@zupa-dubrovacka.hr

MARUŠKA SAMBRAILO– komunalni referent
telefon- +385 20 487-346
e- mail: maruska.sambrailo@zupa-dubrovacka.hr

NIKŠA KRISTOVIĆ – komunalni redar
telefon: +385 20 487- 478
e-mail: niksa.kristovic@zupa-dubrovacka.hr

IGOR KONJEVOD – komunalni redar
telefon: +385 20 487- 488
e-mail: igor.konjevod@zupa-dubrovacka.hr

Odsjek za komunalno gospodarstvo


ODSJEK ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

BORIS PLEŠTINA- voditelj odsjeka
Telefon: +385 20 487-473
e-mail: boris.plestina@zupa-dubrovacka.hr

Odsjek za gospodarenje nekretninama

ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE

KSENIJA ŠIŠA – voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487- 486
e-mail: ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr

 

JOSIPA GAŠPAR DERANJA – viši savjetnik za zaštitu okoliša
telefon: +385 20 487- 483
e-mail: josipa.gaspar@zupa-dubrovacka.hr

Odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje


ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KULTURU

KATARINA BAROVIĆ- voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-481
e-mail: katarina.barovic@zupa-dubrovacka.hr

 

BARBARA BOGOJE- viši savjetnik
za društvene djelatnosti

glasnogovornik

telefon: +385 20 487-485
e-mail: barbara.bogoje@zupa-dubrovacka.hr

Odsjek za društvene djelatnosti i kulturu