Novosti odsjeka

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2021

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“ broj 1/10, 15/13 i 6/18) (u daljnjem tekstu: Odluka), članka 2. Tarife naknada za korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“ broj 12/16) (u daljnjem tekstu: Tarife) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka KLASA: 363-05/21-01/07, URBROJ: 2117/08-01-21-1, od 27. […]

Sve novosti...