Sastanak na temu realizacije projekta turističke zone “Kupari I”

 

Nakon više sastanaka održanih u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na traženja Općine Župa dubrovačka, danas je u prostorima Općine održan sastanak s predstavnicima tvrtke Avenue ulaganja d.o.o., a vezano za dinamiku realizacije turističke zone Kupari I.

Na sastanku je, uz predstavnike Općine i investitora bio nazočan i gosp. Marko Dabrović, projektant iz tvrtke 3LHD. Sukladno ranijim traženjima, predstavnici investitora prezentirali su detaljnije informacije vezano za tijek i dinamiku realizacije projekta.

Potvrđeno je da je s renomiranom projektantskom tvrtkom 3LHD sklopljen ugovor za izradu cjelovite projektne dokumentacije, a trenutno je u fazi izrade Idejni projekt. Podnošenje zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole predviđeno je u lipnju ove godine, a nakon ishođenja iste nastavlja se izrada glavnih i izvedbenih projekata sukladno Ugovoru.

Osim tvrtke 3LHD, u izradu cjelokupne projektne dokumentacije uključeno je više međunardnih stručnjaka, sukladno uvjetima hotelske kuće koja će upravljati kompleksom.

Prvi sljedeći koraci odnose se na demontažu i rušenje objekata predviđenih za rušenje, a investitor se obavezao već kroz sljedeći tjedan dostaviti dinamički plan navedenih radova, nakon čega bi započeo postupak rušenja postojećih objekata.

Također, važno je napomenuti da se planirani zahvat usklađuje sa projektom I faze proširenja korita rijeke Tarante od strane Hrvatskih voda, a za koji je već ishođena lokacijska dozvola.

Investitor je izrazio želju čim prije započeti sa predmetnim radovima rušenja, a sama dinamika trebala bi biti poznata već sljedeći tjedan.

Obnova dokumentacije korisnika prava Odluke o socijalnoj skrbi

Unatoč pandemiji i smanjenju financijskih mogućnosti ,Općina Župa dubrovačka osigurala je  dostatna sredstva u proračunu kako bi i ove godine u cijelosti nastavili sa socijalnim programom Općine Župa dubrovačka .

U tijeku je prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka u 2021. godini.

Osobama koje su u 2020.godini primale stalne novčane pomoći, prava su prestala vrijediti  31.12.2020., a u svrhu ostvarivanja novih prava i izdavanja novog rješenja za 2021.god., svim korisnicima , na kućnu adresu poslana je pisana obavijest u kojoj se isti mole da dostave potrebnu dokumentaciju.

Također pozivamo i sve one mještane koji su u međuvremenu stekli uvjete da se jave u Općinu kako bi ostvarili svoja prava.

Umirovljenici  čija mirovina ne prelazi 1.500,00 kn mogu ostvariti pravo na mjesečnu naknada u iznosu od 150,00 kn,  a osobe čije mirovine iznose 1.500,00-1.800,00kn naknadu od 100,00 kuna mjesečno. Osobe koje se vode na Centru za socijalnu skrb Dubrovnik kao korisnici prava na osobnu invalidninu mogu ostvariti naknadu od 300,00 kuna mjesečno korisnici prava na zajamčenu minimalnu iznos od 200,00 kn, a korisnici prava na tuđu pomoć i njegu i osobnu invalidninu također iznos 100,00kn. Osobe preko 65 godina bez ikakvih primanja od Općine Župa dubrovačka primale su mjesečnu novčanu naknadu od 200,00 kn, djeca bez jednog roditelja iznos od 150,00 kn, a djeca bez oba roditelja 1.000 kuna.

Kako bi ostvarili pravo mjesečnih novčanih naknada za 2021. godinu, popunjeni zahtjev sa potrebnom dokumentacijom korisnici trebaju dostaviti u Općinu Župa dubrovačka, najkasnije do 28. veljače 2021. g; svakog radnog dana u vremenu od 9-12 sati.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2026. GODINE

Nakon donesenog Zaključka Općinskog vijeća, Općina Župa dubrovačka osigurala je financijska sredstva za kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u naselju Čibača. Kroz postupak izrade Izmjene i dopune Prostornog Plana, koji je u tijeku, točno će se definirati zone te uvjeti i način gradnje reciklažnog dvorišta, nakon čega se planira izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Kako bi se cjelokupnom stanovništvu s područja Općine osigurala usluga zbrinjavanja posebnih vrsta otpada do izgradnje reciklažnog dvorišta, Općina Župa dubrovačka planira kroz Javni poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ i nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta koje će ostati na raspolaganju stanovništvu udaljenih naselja i nakon stavljanja u funkciju novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

Nadalje, na području Općine planirana je i lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta za zbrinjavanje građevinskog otpada, na području kamenoloma Dubac, sukladno sporazumu s tvrtkom koncesionarom za eksploataciju tehničko-građevnog kamena u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Dubac“. Projekt će se također realizirati nakon usvajanja Izmjena i dopuna Prostornog Plana.

Sve gore navedene činjenice bile su preduvjet za dovršetak Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2021. do 2026. godine.

Nacrt prijedloga Plana usklađen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Narodne novine, broj 3/17).

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) Nacrt plana stavlja se na javni uvid u trajanju od 30 dana radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti pripremit će se konačni prijedlog Plana, zatražiti prethodna suglasnost upravnog tijela Dubrovačko-neretvanske županije nadležnog za poslove zaštite okoliša te proslijediti na usvajanje Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka.

Nakon usvajanja Plan će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Župa dubrovačka http://zupa-dubrovacka.hr/.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana može se izvršiti od 28. siječnja do 1. ožujka 2021. godine u prostorijama Općine Župa dubrovačka svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati ili na stranici Općine Župa dubrovačka http://zupa-dubrovacka.hr/.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje mišljenje, primjedbu ili prijedlog na Nacrt prijedloga Plana dostave od 28. siječnja do 1. ožujka 2021. godine na adresu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini ili na e-mail adresu opcina@zupa-dubrovacka.hr.

 

PGO Župa dubrovačka 2021. – NACRT konačno

odluka_o_izradi_pgo_zupa_dubrovacka

misljenje_dnz

Potpora u poljoprivredi za 2021.

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu male vrijednosti u poljoprivredi. Rok podnošenja zahtjeva je 28.02.2021. ili do utroška sredstava. Proračunska sredstva potpore su, uslijed krize izazvane epidemijom, smanjena. U svrhu održavanja trajnih nasada dodjeljuje se potpora za kupnju gnjojiva i zaštitnih sredstava u visini najviše 1.250,00 kn.

Učenicima i studentima Isplaćene stipendije za siječanj 2021.g

Učenicima i studentima koji su u programu stipendiranja, Općina Župa dubrovačka u zadnjim danima 2020.godine isplatila je stipendije za razdoblje od rujna do prosinca.

Danas su stipendije isplaćene za mjesec siječanj 2021. u ukupnom iznosu od 50.200,00 kuna . Uplatom je obuhvaćeno 37 učenika i 47 studenata koji su potpisali ugovore o stipendiranju za akademsku godinu 2020./2021.

Stipendija za učenike iznosi 400,00 kuna , za studente koji studiraju u Gradu Dubrovniku 600,00 kuna dok studenti koji studiraju izvan Grada mjesečno primaju 800,00 kuna.

Zahtjevi za ostvarivanjem prava na pogodnije cijene vrtića zaprimaju se danas do 17: 00 sati

U dječjem vrtiću Župa dubrovačka još danas do 17:00 sati zaprimaju se zahtjevi za ostvarivanjem prava na olakšicu u plaćanju vrtića koja će se primjenjivati od 01.siječnja 2021. godine

Ukoliko neki roditelji tijekom godine podnesu predmetni zahtjev, pravo će ostvarivati od dana podnošenja.

Po donesenoj Odluci koja se odnosi na svu djecu iz obitelji bez obzira da li djeca pohađaju vrtić ili ne roditelji će za svoje prvo dijete plaćati 550,00 kn,  za  svoje drugo dijete iz obitelji plaćat će 440,00 kn,  za treće dijete iz obitelji  plaćat će 275,00 kn, dok će za četvrto i svako daljnje dijete iz obitelji vrtić biti besplatan.

Temeljem navedenoga, a po saznanjima da dio roditelja koji ostvaruje pogodnosti još nije predao zahtjev, još jednom pozivamo sve roditelje da se još danas jave u vrtić i iskoriste svoje pravo.

 Zahtjev se može preuzeti na web stranici vrtića kao i u vrtiću.

Potrebna dokumentacija:

  1. Preslika rodnih listova za svu djecu
  2. Preslika osobnih iskaznica za oba roditelja

Općina pruža pomoć Glini, Petrinji i Sisku

Još od jučer u kontaktu smo sa Županom Sisačko-moslavačke županije i gradonačelnikom grada Gline i situacija nije dobra, samo na području Gline stradalo je preko 90% kuća.

Nama je nažalost još od rata poznat osjećaj gubljenja vlastitog doma te zaista suosjećamo sa svim ljudima koji su izgubili krov nad glavom.

Sinoć sam kontaktirao sve vijećnike Općinskog vijeća te ćemo već danas elektronskom sjednicom kroz rebalans proračuna za početak osigurati 150.000,00 kn za pomoć stradalim područjima, a u dogovoru sa županom Sisačko-moslavačke Županije uplatiti ćemo ga preko županije obzirom da je pomoć potrebna i na području Gline, Petrinje i Siska.

Kompletan DVD Župa dubrovačka stavio se na raspolaganje županijskom zapovjedniku, gops. Simoviću za sve aktivnosti koje se ocijene potrebnim, a moram se zahvaliti i poduzetnicima, gosp. Vicku Kristoviću – Ban promet, gosp. Ivici Kisiću – Obrt Car, gosp. Miroslavu Biondiću, gosp. Nikši Mandunu i gosp. Luku Miloslaviću koji su se već jučer stavili na raspolaganje zajedno sa svojom mehanizacijom i vozilima te izrazili spremnost odlaska na stradala područja kako bi pomogli u raščišćavanju bez ikakve naknade.

Zahvaljujem i svim ostalima koju su zvali i ponudili pomoć kao i svim udrugama i volonterima koji su počeli s prikupljanjem pomoći za stradala područja. U tu svrhu smo u dogovoru s ravnateljem Osnovne škole osigurali mjesto prihvata u zgradi stare škole na Kantulama, a Općina će svakako pomoći organizirati prijevouz prikupljenih potrepština do Gline, Petrinje i Siska, svakako u dogovoru s stožerom civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije.

Prema informacijama koje imam akcije prikupljanja potrepština organizirane su na više mjesta, volonteri u staroj školi, Nogometni klub Župa dubrovačka u svojim prostorima u Čibači, Dječji vrtić, Mjesni odbor Donji Brgat u domu na Donjem Brgatu, udruga Plat u Platu, mladež HDZ-a također u staroj školi na Kantulama.

Općina podržava akcije na svim lokacijama i svakako stojimo na raspolaganju za sve organizacijske potrebe te naravno prijevoz.

Sukladno današnjim saznanjima i uputama stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije zbog velikih količina već pristigle pomoći i nemogućnosti skladištenja iste, prijevoz prikupljenih potrepština osigurati ćemo u prvim danima sljedeće godine, sve prema dogovoru sa službama na terenu.

Općinski načelnik

Silvio Nardelli