Grb općine Zupa dubrovačka

www.zupa-dubrovacka.hr

Službene web stranice Općine Župa dubrovačka

Web adresa (URL): https://www.zupa-dubrovacka.hr/

O sadržaju i izgledu internetske stranice brine Jedinstveni upravni odjel koji ju osvježuje novostima i obavijestima iz djelatnosti općinske uprave te općinskih ustanova.

Izdavač: Općina Župa dubrovačka
Vukovarska 48, 20207 Mlini

OIB: 26643690230
MB: 2554470
IBAN: HR5924070001860200001

Telefon: 020 487 470
Fax: 020 486 216
e-mail: opcina@zupa-dubrovacka.hr

Radno vrijeme: 
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama 09:00 do 12:00 sati