Započeli radovi na rekonstrukciji glavnog nogometnog terena NK Župa dubrovačka

Nakon uspješne izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta s umjetnom travom, čime su se stvorili uvjeti za rekonstrukciju glavnog terana, Općina Župa dubrovačka suradno s NK Župa dubrovačka nastavlja s ulaganjem u sportsku infrastrukturu u ŠRC Čibača.

Naime, započeli radovi na rekonstrukciji glavnog nogometnog terena i trebali bi trajati nešto manje od dva mjeseca. Kako smo već izvještavali, Središnji državni ured za šport pri Ministarstvu turizma i športa, prošle je godine raspisao javni poziv za sufinanciranje ulaganja u športsku infrastrukturu, na koji je Općina kandidirala projekt rekonstrukcije glavnog nogometnog terena s prirodnom travom u Čibači, te je između brojnih projekata isti odabran za sufinaciranje od strane Ministarstva turizma i športa u ukupnom iznosu od 418.000,00 Kn.

Općina Župa dubrovačka u svom proračunu za 2021. godinu osigurala je dodatnih 422.000,00 Kn,

Glavni nogometni teren NK Župa dubrovačka od svoga početka korištenja 80-tih godina prošlog stoljeća nije doživio značajnija ulaganja, osim što su sve dosadašnje uprave kluba ulagale ogromne napore kako bi se teren donekle održao u stanju prikladnom za održavanje službenih nogometnih utakmica. Ovom rekonstrukcijom, na terenu će se najprije skinuti površinski sloj zemlje, te izvršiti niveliranje tj. ispravljanje značajnih depresija i padova.  Nakon toga će se u jednom dijelu terena postaviti drenažne cijevi za odvodnju, te kompletan sustav podzemnih rasprskivača vode s vodenom pumpom za postizanje dostatnog pritiska i automatskim programatorom. Na kraju se nanosi novi sloj površinske zemlje obogaćene kvarcnim pijeskom i mineralnim gnojivima, te zasijava novo travno sjeme. Teren će biti opremljen novim fiksnim golovima, te s dva kompleta mobilnih golova većih i manjih dimenzija.

Briga o djeci i mladeži svakako su prioritet Općine Župa dubrovačka, te će rekonstrukcija glavnog nogometnog terena NK Župa dubrovačka značajno doprinjeti još boljim uvjetima za trenažne procese i natjecanja kako seniorskoj ekipi i veteranima kluba, tako i velikom broju djece i mladeži kojih u ovom trenutku u NK Župa dubrovačka ima nevjerovatna 302 člana.

 

Župski tjedan sunca

Sukladno inicijativi Kulturno-zabavne, ekološke i sportske udruge Kurenat i pokretanju humanitarne akcije Župski tjedan sunca 2021, direktorica turističkog ureda Anamarija Kusalo zahvalila je svima koji su se odazvali ovoj hvalevrijednoj akciji.

Prema zajedničkom sastanku i dogovoru predstavnika Kulturno-zabavne, ekološke i sportske udruge Kurenat, TZO Župa dubrovačka i Općine Župa dubrovačka, ravnatelju K.B. Dubrava Zagreb g. Ivici Lukšiću biti će poslan registar iznajmljivača koji su nesebično ponudili svoje smještajne jedinice osoblju bolnice koji su vrijedno radili tijekom pandemije uzrokovane virusom Covid 19.

Koncept humanitarne akcije je lijepo osmišljen sa plemenitim ciljem, ali bez Vas iznajmljivača akcija ne bi uspjela. Za sve one koji se nisu do sad odazvali, a voljni su se priključiti akciji, mogu to i nadalje napraviti te ćemo prikupljene podatke u drugom krugu poslati K.B. Dubrava.

Sukladno pristiglim prijavama iznajmljivača, do danas je osigurano preko 2000 noćenja te ćemo te podatke dostaviti bolnici K.B. Dubrava. Predviđeno je da će model rasporeda biti organiziran unutar bolnice nakon čega bi zainteresirani djelatnici bolnice izravno kontaktirali župske iznajmljivače.

Još jednom veliko hvala svim župskim iznajmljivačima koji su se odazvali ovoj humanitarnoj akciji te time pokazali veliko srce i omogućili pokazati sve ljepote našega kraja kao izvrsni domaćini, zaključila je direktorica turističkog ureda Anamarija Kusalo.

 

IZVRŠENA ISPLATA PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA POTPORU MALIH VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

Općina Župa dubrovačka danas je, podnositeljima zahtjeva za potporu male vrijednosti u poljoprivredi, izvršila uplatu traženih i odobrenih sredstava za nabavu gnjoja i zaštitnih sredstava.

Općina Župa dubrovačka, sukladno proračunskim mogućnostima u 2021. godini dodjeljuje potporu za nabavu gnjoja i zaštitnih sredstava u iznosu 50 % računa, a ne više od 1.250,00 kn .

Trenutno je utrošeno oko 50 % planiranih sredstava stoga pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da podnesu zahtjev za dodjelu potpore za nabavku gnjoja i zaštitnih sredstava sukladno Programu i Javnom pozivu potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za 2021.

Potrebni obrasci, upute i informacije su dostupne na web stranici Općine Župa dubrovačka, na broj telefona 487-486 ili email ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr

Javni poziv za podnošenje zahtjeva je otvoren do 28.02.2021. odnosno do utroška sredstava.

 

OBAVIJEST O POSTAVLJANJU DODATNIH ZELENIH OTOKA I ODVOZU KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

 

Općina Župa dubrovačka u suradnji s davateljem usluge tvrtkom Čistoća d.o.o. Dubrovnik započela je s postavljanjem dodatnih spremnika za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike na javnim površinama.

Postavljanje dodatnih spremnika jedna je od mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom s ciljem smanjenja ukupne količine odloženog miješanog komunalnog otpada.

Odvojeno prikupljeni papir, staklo i plastika trenutno se može odložiti na 16 lokacija raspoređenih po naseljima Općine Župa dubrovačka, a u planu je postavljanje i dodatnih spremnika.

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje PAPIRA, STAKLA I PLASTIKE:

 1. Gornji Brgat
 2. Čibača (iza Prime)
 3. Čibača  (Potočina)
 4. Čibača (Put Pera Kojakovića)
 5. Kupari (Blato)
 6. Kupari (Kuparska ulica)
 7. Kantule (iza stare škole)
 8. Popolica
 9. Popolica (uz D-8)
 10. Trgovište
 11. Mlini
 12. Kostur
 13. Plat
 14. Rovanj
 15. Zagruda
 16. Soline (pored Župčice)

 

Krupni (glomazni) otpad moguće je odložiti u PONEDJELJAK (22. veljače), UTORAK (23. veljače) i SRIJEDU (24. siječnja) u spremnike postavljene na sljedećim lokacijama:

 1. Donji Brgat (pored odlagališta)
 2. Čibača (iza Prime)
 3. Čibača (Potočina)
 4. Zagruda
 5. Soline (odlagalište)
 6. Kupari (na odlagalište iza INE)

 

Stanovnicima Općine Župa dubrovačka omogućeno je i korištenje reciklažnih dvorišta:

 1. Pod Dubom, Vladimira Nazora 2A, Dubrovnik
 2. Mokošica, Vinogradarska 2, Mokošica

Sastanak na temu realizacije projekta turističke zone “Kupari I”

 

Nakon više sastanaka održanih u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na traženja Općine Župa dubrovačka, danas je u prostorima Općine održan sastanak s predstavnicima tvrtke Avenue ulaganja d.o.o., a vezano za dinamiku realizacije turističke zone Kupari I.

Na sastanku je, uz predstavnike Općine i investitora bio nazočan i gosp. Marko Dabrović, projektant iz tvrtke 3LHD. Sukladno ranijim traženjima, predstavnici investitora prezentirali su detaljnije informacije vezano za tijek i dinamiku realizacije projekta.

Potvrđeno je da je s renomiranom projektantskom tvrtkom 3LHD sklopljen ugovor za izradu cjelovite projektne dokumentacije, a trenutno je u fazi izrade Idejni projekt. Podnošenje zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole predviđeno je u lipnju ove godine, a nakon ishođenja iste nastavlja se izrada glavnih i izvedbenih projekata sukladno Ugovoru.

Osim tvrtke 3LHD, u izradu cjelokupne projektne dokumentacije uključeno je više međunardnih stručnjaka, sukladno uvjetima hotelske kuće koja će upravljati kompleksom.

Prvi sljedeći koraci odnose se na demontažu i rušenje objekata predviđenih za rušenje, a investitor se obavezao već kroz sljedeći tjedan dostaviti dinamički plan navedenih radova, nakon čega bi započeo postupak rušenja postojećih objekata.

Također, važno je napomenuti da se planirani zahvat usklađuje sa projektom I faze proširenja korita rijeke Tarante od strane Hrvatskih voda, a za koji je već ishođena lokacijska dozvola.

Investitor je izrazio želju čim prije započeti sa predmetnim radovima rušenja, a sama dinamika trebala bi biti poznata već sljedeći tjedan.

Obnova dokumentacije korisnika prava Odluke o socijalnoj skrbi

Unatoč pandemiji i smanjenju financijskih mogućnosti ,Općina Župa dubrovačka osigurala je  dostatna sredstva u proračunu kako bi i ove godine u cijelosti nastavili sa socijalnim programom Općine Župa dubrovačka .

U tijeku je prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka u 2021. godini.

Osobama koje su u 2020.godini primale stalne novčane pomoći, prava su prestala vrijediti  31.12.2020., a u svrhu ostvarivanja novih prava i izdavanja novog rješenja za 2021.god., svim korisnicima , na kućnu adresu poslana je pisana obavijest u kojoj se isti mole da dostave potrebnu dokumentaciju.

Također pozivamo i sve one mještane koji su u međuvremenu stekli uvjete da se jave u Općinu kako bi ostvarili svoja prava.

Umirovljenici  čija mirovina ne prelazi 1.500,00 kn mogu ostvariti pravo na mjesečnu naknada u iznosu od 150,00 kn,  a osobe čije mirovine iznose 1.500,00-1.800,00kn naknadu od 100,00 kuna mjesečno. Osobe koje se vode na Centru za socijalnu skrb Dubrovnik kao korisnici prava na osobnu invalidninu mogu ostvariti naknadu od 300,00 kuna mjesečno korisnici prava na zajamčenu minimalnu iznos od 200,00 kn, a korisnici prava na tuđu pomoć i njegu i osobnu invalidninu također iznos 100,00kn. Osobe preko 65 godina bez ikakvih primanja od Općine Župa dubrovačka primale su mjesečnu novčanu naknadu od 200,00 kn, djeca bez jednog roditelja iznos od 150,00 kn, a djeca bez oba roditelja 1.000 kuna.

Kako bi ostvarili pravo mjesečnih novčanih naknada za 2021. godinu, popunjeni zahtjev sa potrebnom dokumentacijom korisnici trebaju dostaviti u Općinu Župa dubrovačka, najkasnije do 28. veljače 2021. g; svakog radnog dana u vremenu od 9-12 sati.

Hrvatske ceste – investicije na državnoj cesti D8 koja prolazi kroz Župu dubrovačku

Općinski načelnik Silvio Nardelli i pročelnik Jure Marić jučer su se u Zagrebu sastali sa direktorom Hrvatskih cesta Josipom Škorićem.

Još ranije, krajem prošle godine održan je  zajednički sastanak sa ministrom prometa Olegom Butkovićem i gosp. Škorićem na kojem su dogovorene investicije na državnoj cesti D8 koja prolazi kroz Župu dubrovačku. Sukladno tim dogovorima Općina Župa dubrovačka  je preuzela obvezu izrade projektne dokumentacije na tri lokacije:

Lokacija Trgovište – Popolica , a odnosi se na izgradnju nogostupa uz D8 sa južne strane nasuprot raskrižja za Brašinu. Nadalje , izgradnja pješačke komunikacije sa županijske ceste do državne ceste odnosno  do lokacije Popolica sa sjeverne strane. U ovu aktivnost uključena je i izgradnja  nogostupa do Trgovišta u naselju Mlini sa južne strane D8.

Druga lokacija je uređenje nelegalnog kolnog prilaza te izgradnja nogostupa od Autokampa Kate do raskrižja Astarea.

Treća lokacija je izgradnja nogostupa uz D8 na lokaciji Smokovjenac do ulaza za Hotele Plat.

Za tri navedene lokacije Općina je u cijelosti financirala izradu projektne dokumentacije . Dok su za lokaciju Soline , koja se odnosi na rekonstrukciju autobusnog ugibališta u smjeru Dubrovnika te izgradnju nogostupa sa južne strane te postavljanje prometne signalizacije uključujući i pješački prijelaz, projekt financirale Hrvatske ceste.

Nedavno je objavljen Plan nabave od strane Hrvatskih cesta gdje su osim navedenih lokacija u plan uvrštene i ostale aktivnosti kao što je : modernizacija ceste od graničnog prijelaza Gornji Brgat do državne granice, kao i sanacija klizišta i sanacija zasjeka na lokaciji Soline ( crvene stijene )uz D8.

Ukupna vrijednost svih navedenih radova koji će u ovoj godini započeti sa realizacijom iznosi preko 14.000.000,00 kuna . Sredstva su osigurana od strane Hrvatskih cesta . Postupak javne nabave ići će dinamički za sve aktivnosti, uz napomenu da će za aktivnost vezanu za sanacju klizišta Soline koja je u vrijednosti preko 6.000.000,00 kuna , radovi  započeti nakon dobivanja potrebne građevinske dozvole.

Silvio Nardelli: „Zahvaljujem se Hrvatskim cestama, a posebno gospodinu Škoriću na osiguravanju sredstava u proračunu HC-a kojim će biti financirane aktivnosti na području naše Općine kao i na aktivnosti koja je trenutno u realizaciji, a odnosi se na konačni završetak raskrižja Srebreno odnosno spoja sa ulicom Bruna Bušića.“

Općina je u Proračunu osigurala sredstva kako za izradu projektne dokumentacije tako i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

 

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2026. GODINE

Nakon donesenog Zaključka Općinskog vijeća, Općina Župa dubrovačka osigurala je financijska sredstva za kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u naselju Čibača. Kroz postupak izrade Izmjene i dopune Prostornog Plana, koji je u tijeku, točno će se definirati zone te uvjeti i način gradnje reciklažnog dvorišta, nakon čega se planira izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Kako bi se cjelokupnom stanovništvu s područja Općine osigurala usluga zbrinjavanja posebnih vrsta otpada do izgradnje reciklažnog dvorišta, Općina Župa dubrovačka planira kroz Javni poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ i nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta koje će ostati na raspolaganju stanovništvu udaljenih naselja i nakon stavljanja u funkciju novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

Nadalje, na području Općine planirana je i lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta za zbrinjavanje građevinskog otpada, na području kamenoloma Dubac, sukladno sporazumu s tvrtkom koncesionarom za eksploataciju tehničko-građevnog kamena u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Dubac“. Projekt će se također realizirati nakon usvajanja Izmjena i dopuna Prostornog Plana.

Sve gore navedene činjenice bile su preduvjet za dovršetak Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2021. do 2026. godine.

Nacrt prijedloga Plana usklađen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Narodne novine, broj 3/17).

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) Nacrt plana stavlja se na javni uvid u trajanju od 30 dana radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti pripremit će se konačni prijedlog Plana, zatražiti prethodna suglasnost upravnog tijela Dubrovačko-neretvanske županije nadležnog za poslove zaštite okoliša te proslijediti na usvajanje Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka.

Nakon usvajanja Plan će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Župa dubrovačka http://zupa-dubrovacka.hr/.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana može se izvršiti od 28. siječnja do 1. ožujka 2021. godine u prostorijama Općine Župa dubrovačka svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati ili na stranici Općine Župa dubrovačka http://zupa-dubrovacka.hr/.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje mišljenje, primjedbu ili prijedlog na Nacrt prijedloga Plana dostave od 28. siječnja do 1. ožujka 2021. godine na adresu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini ili na e-mail adresu opcina@zupa-dubrovacka.hr.

 

PGO Župa dubrovačka 2021. – NACRT konačno

odluka_o_izradi_pgo_zupa_dubrovacka

misljenje_dnz