Javne rasprave u tijeku

Javna rasprava u postupku Izmjena i dopuna UPU Srebreno I

Na temelju članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka ...
Više

Novosti

Grb općine Župa dubrovačka

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donji Brgat

Rezultati-izbora-za-clanove-vijeca-MO-Donji-BrgatPreuzmi ...
Više...
/ Novosti, Obavijesti
Grb općine Zupa dubrovačka

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA U POSTUPKU IZRADE IZMJENA I DOPUNA ppuo

javni-poziv-1Preuzmi zahtjev_za_iidppuo_zupa_dubrovacka-obrazacPreuzmi U Postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa Dubrovačka, Općina objavljuje Javni poziv za podnošenje ...
Više...

Načelnik Nardelli u posjeti novoj pedijatrici

U pedijatrijskoj ordinaciji u Župi dubrovačkoj načelnik Silvio Nardelli jučer je zajednom sa ravnateljem Doma zdravlja Brankom Bazdanom i pomoćnicom ...
Više...
/ Novosti, Obavijesti
Grb općine Zupa dubrovačka

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja “Srebreno II”

Sukladno odredbama članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 12/18 i 118/18) za strategije, planove ...
Više...
/ Novosti, Obavijesti, Zaštita okoliša

Prostorni planovi

Općinsko vijeće

Dokumenti