Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 022-05/21-09/01
URBROJ: 2117-8-02-24-22
Srebreno, 16. veljače 2024.

Vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka
– S V I M A –

Sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak 26. veljače 2023. godine s početkom u 13:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a “Kupari I”
 4. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župadubrovačka za 2024. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Lovrić, Kristović i dr.)
 6. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Kriste, v.r.


DOKUMENT:

Dnevni red 21. sjednice – Preuzmi dokument

Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 022-05/21-09/01
URBROJ: 2117-8-02-23-21
Srebreno, 14. prosinca 2023.

Vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka
– S V I M A –

Sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak, 19. prosinca 2023. godine s početkom u 13.00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:

 1.  Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna i Izmjenama i dopunama Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 3. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 6. Prijedlog Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu i Projekcija potrošnje za 2025. i 2026. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 10. Prijedlog Programa obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2024. godinu
 11. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2024. godini
 12. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2024. godinu
 13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Župa dubrovačka namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka u 2024. godini
 14. Prijedlog Odluke o davanju financijskog jamstva društvu Čistoća d.o.o.
 15. Prijedlog programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u kulturi Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 16. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 17. Prijedlog Programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 18. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
  • materijali za ovu točku dostaviti će se na sjednici Općinskog vijeća
 19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2023. godini
 20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2024. godini
 21. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu
 22. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Kriste, v.r.


DOKUMENT:

Dnevni red 21. sjednice – Preuzmi dokument

Općinsko vijeće – brza cesta Dubrovnik – zračna luka

Na sinoć održanoj tematskoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, a sve vezano za problematiku izgradnje brze ceste, na kojoj su uz općinske vijećnike nazočili i zainteresirani građani, usvojen je zaključak u kojem su iznesene primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš brze ceste Dubrovnik – zračna luka. Primjedbe su iznesene kako na samu studiju tako i na tehnička rješenja koja bi štetno utjecala na stanovništvo i okoliš Župe dubrovačke.

 

Također, na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a usvojen je i zaključak u kojem Općinsko vijeće ne prihvaća „donju“ varijantu brze ceste (V1b) dok se detaljno ne obradi „gornja“ varijanta – iznad sela Postranja (V2), a sve kako bi se mogla odabrati ona varijanta koja je najbolja  za Župu dubrovačku.

 

Nadalje, u slučaju bilo kakve promjene trase ili odustajanja od dijela trase bilo koje varijante na cijeloj dionici od čvora Osojnik do zračne luke, Općinsko vijeće zahtjeva od investitora Hrvatskih cesta d.d. dopunu dokumenta Studije izvedivosti i izradu nove Studije utjecaja na okoliš, ponovnu analizu i usporedbu tzv. „gornje“ i „donje“ varijante kroz Župu dubrovačku, a sve kako bi se odabralo najoptimalnije rješenje za stanovništvo, okoliš i cjelokupan prostor naše Općine .