Privremena regulacija prometa na dijelu ulice Put Pera Kojakovića u naselju Čibača

Zbog već najavljenih radova na postavljanju telekomunikacijske infrastrukture (optike), od utorka, 20.veljače 2024. do četvrtka 22 veljače, postaviti će se privremena regulacija u ulici Put Pera Kojakovića od kućnog broja 35 do 39.

Molimo stanovnike za strpljenje i razumijevanje obzirom na moguće otežano prometovanje i povremeno zatvaranje prometa tijekom izvođenja radova.

Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 022-05/21-09/01
URBROJ: 2117-8-02-24-22
Srebreno, 16. veljače 2024.

Vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka
– S V I M A –

Sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak 26. veljače 2023. godine s početkom u 13:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a “Kupari I”
  4. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župadubrovačka za 2024. godinu
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Lovrić, Kristović i dr.)
  6. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Kriste, v.r.


DOKUMENT:

Dnevni red 21. sjednice – Preuzmi dokument