POZIV na iskaz interesa za izgradnju priključka za optičku mrežu u vašem domaćinstvu

Infrastrukturni operator Hrvatski Telekom d.d. (HT) sklopio je u rujnu 2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se HT obvezao provesti projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada Dubrovnika i okolnih općina (Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle), a koja će za sve potencijalne korisnike (stanove, poslovne i javne korisnike. ) na tzv. ”bijelim” adresama osigurati brzi i ultra-brzi širokopojasni pristup nove generacije (eng. Next Generation Access – NGA).
U sklopu projekta HT je proveo postupak nabave za projektiranje i izgradnju FTTH mreže slijedom kojeg je krajem 2021. sklopljen ugovor o izvođenju s odabranim izvođačem. Ugovorni izvođač se obvezao po principu ”ključ u ruke” omogućiti dostupnost optičke mreže (eng. Fiber_To-The-Home – FTTH) od minimalno 100 Mbit/s simetrično (ultra-brzi) pristup za 7.949 ”bijelih” adresa.
U samoj Općini Župa dubrovačka omogućiti će se optički priključak za 1.593 ”bijelih” adresa, a projekt je trenuno u fazi dovršetka projektne dokumentacije nakon čega slijedi izvođenje radova.

 

Suvremena komunikacijska infrastruktura velikih brzina važan je pokretač razvoja ekonomije, kako za gospodarske subjekte i institucije, kućanstva, tako i za privlačenje novih investicija.

Građanima na području projekta omogućiti će se kvalitetniji i brži pristup internetu, povećanje gospodarske aktivnosti, nesmetani rad od kuće i praćenje škole na daljinu.

Povećana atraktivnost gradova i općina omogućuje lokalnoj zajednici privlačenje poduzetništva, povećanje efikasnosti usluga (edukacije, zdravstva) kao i stimulaciju konkurentskog okruženja.

 

Svi zainteresirani građani pozivaju se da iskažu interes za izgradnju privoda/priključka za njihov objekt i jave se pisanim putem Hrvatskom Telekomu na e-mail adresu: prikljucak-dubrovnik@t.ht.hr, najkasnije do 01. svibnja 2023. godine.

 

Građanima koji iskažu interes izvesti će se privod do objekta potpuno o trošku izvođača radova, kao pripremu za buduće priključenje na optički internet, te se time ne obvezuje korisnika na ugovaranje usluge, već će on to moći u bilo kojem trenutku te sa bilo kojim operaterom koji nudi usluge optičkog interneta na tom području.

OBAVIJEST O ODVOZU KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

 

 

Krupni (glomazni) otpad moguće je odložiti u PONEDJELJAK (27. veljače), UTORAK (28. veljače) i SRIJEDU (1. ožujka) u spremnike postavljene na sljedećim lokacijama:

  1. Donji Brgat (pored odlagališta)
  2. Čibača (iza Prime)
  3. Čibača (Potočina)
  4. Zagruda
  5. Soline (odlagalište)

 

Krupni (glomazni) otpad može se besplatno odložiti u sljedeća reciklažna dvorišta:

  1. Pod Dubom, Vladimira Nazora 2A, Dubrovnik
  2. Mokošica, Vinogradarska 2, Mokošica

 

Građani također mogu i naručiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada putem telefona 0800 606 707.

 

Obnova dokumentacije korisnika stalne novčane pomoći Općine Župa dubrovačka

 

U tijeku je prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka u 2023. godini.

Osobama koje su u 2022.godini primale stalne novčane pomoći, prava su prestala vrijediti  31.12.2022., a u svrhu ostvarivanja novih prava i izdavanja novog rješenja za 2023.god., svim korisnicima,

(osobama preko 65 godina bez ikakvih primanja , djeci bez jednog roditelja ,  umirovljenicima čila mirovina ne prelazi 199,08 eura , umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 238,90 eura, korisnicima prava na tuđu pomoć i njegu, osobne invalidnine i zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Dubrovnik ) na kućnu adresu poslana je pisana obavijest u kojoj se isti mole da dostave potrebnu dokumentaciju.

Također pozivamo i sve one mještane koji su u međuvremenu stekli uvjete da se jave u Općinu kako bi ostvarili svoja prava.

Kako bi ostvarili pravo mjesečnih novčanih naknada za 2023. godinu, popunjeni zahtjev sa potrebnom dokumentacijom korisnici trebaju dostaviti u Općinu Župa dubrovačka, najkasnije do 28. veljače 2023. g; svakog radnog dana u vremenu od 9-12 sati.

centar – zahtjev 2023 osobna invalidnina

centar – zahtjev 2023 zajamčena

centar – zahtjev 2023 tuđa pomoć i njega

SNP- niske mirovine do 1.500

SNP- zahtjev -niske mirovine do 238,90 eura ( 1.800.)doc

Obnova socijale – djeca bez jednog roditelja i osobe preko 65 godina bez ikakvih primanja

Osobe preko 65 godina bez ikakvih primanja od Općine Župa dubrovačka u prošloj godini primale su mjesečnu novčanu naknadu od 200,00 kn,  djeca bez jednog roditelja iznos od 150,00 kn, a djeca bez oba roditelja 1.000 kuna.

Kako bi ostvarili pravo mjesečnih novčanih naknada i u ovoj  2023. godinu, popunjeni zahtjev sa potrebnom dokumentacijom korisnici trebaju dostaviti u Općinu Župa dubrovačka najkasnije do 15. veljače na jedan od sljedećih načina :

  1. Putem pošte na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini .
  2. Putem maila na adrese: katarina.barovic@zupa-dubrovacka.hr 
  3. Osobno u Odsjek za društvene djelatnosti svakim radnim danom od 09.00 do 12.00 sati.

Korisnici ostalih prava ( niske mirovine i centar ) bit će naknadno obaviješteni kad mogu obnoviti dokumentaciju, obzirom da im uplate mirovna i naknada sa Centra  od siječnja dolaze  tek krajem veljače .

 

SNP – bez primanja zahtjev 2023doc

djeca bez jednog roditelja 2023-ZAHTJEV

JAVNI POZIV – Potpora u poljoprivredi za 2023.

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2023. U iznosu 50%, Općina sufinancira kupnju nabavku opreme i mehanizacije i gnjojiva i zaštitnih sredstava i. Maksimalan iznos potpore za kupnju mehanizacije i opreme iznosi 230 eura i za kupnju gnjojiva i zaštitnih sredstava iznosi 170 eura . Javni poziv je otvoren do 31. ožujka 2023. ili do utroška sredstava!
Obrasci potrebni za prijavu su dostupni na ovaj WEB STRANICI Općine ili u prostorijama Općine