OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA U SRPNJU I KOLOVOZU

Obavještavaju se stanovnici Općine Župa dubrovačka da je u SRPNJU i KOLOVOZU privremena obustava odvoza krupnog (glomaznog) otpada sa sljedećih lokacija:

 1. Donji Brgat (pored odlagališta)
 2. Čibača (iza Prime)
 3. Čibača (Potočina)
 4. Zagruda
 5. Soline (odlagalište)
 6. Kupari (na odlagalište iza INE)

Ponovna uspostava usluge odvoza krupnog (glomaznog) otpada s navedenih lokacija bit će posljednji tjedan u RUJNU.

 

Napominjemo, krupni (glomazni) otpad može se besplatno odložiti u sljedeća reciklažna dvorišta:

 1. Pod Dubom, Vladimira Nazora 2A, Dubrovnik
 2. Mokošica, Vinogradarska 2, Mokošica

 

Građani također mogu i naručiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada putem telefona 0800 606 707.

 

Počinje izgradnja kanalizacije Čibača

Danas su predstavnici Općine Župa dubrovačka zajedno s predstavnicima tvrtke Vodovod Dubrovnik obišli gradilište izgradnje kanalizacijske mreže Čibača na dionici od Kupara do Ulice dr. Ante Starčevića. Nakon provedenog postupka javne nabave predmetni radovi su ugovoreni sa tvrtkom Miletić d.o.o.u iznosu od 3.524 867,50 (s uključenim PDV-om).

Rok za izvođenje je godinu dana, ali se dovršetak radova očekuje i prije ugovoreng roka.

Sredstava su osigurna u proračunu Općine Župa dubrovačka, a očekuje se i sufinanciranje od strane Hrvatskih voda.

Paralelno s time, Glavni projekt izgradnje II faze sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača (dionica od ulice dr. Ante Starčevića do ulice don Marina Beusana) predan je nadležnom upravnom odjelu na izdavanje Građevinske dozvole, a već je ugovorena i u tijeku je izrada Idejnog i Glavnog projekta za izdavanje građevinskih dozvola za III. fazu kanalizacije Čibača.

Zajedno s tvrtkom Vodovod Dubrovnik i Hrvatskim vodama u tijeku je i izrada projektne dokumentacije za cjelovit sustav Aglomeracije Župa dubrovačka koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i izgradnju pročistača s novim ispustom na već predviđenoj lokaciji u Kuparima.

 

 

OBAVIJEST O ODVOZU KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

Krupni (glomazni) otpad moguće je odložiti u PONEDJELJAK (28. lipnja), UTORAK (29. lipnja) i SRIJEDU (30. lipnja) u spremnike postavljene na sljedećim lokacijama:

 1. Donji Brgat (pored odlagališta)
 2. Čibača (iza Prime)
 3. Čibača (Potočina)
 4. Zagruda
 5. Soline (odlagalište)
 6. Kupari (na odlagalište iza INE)

 

Krupni (glomazni) otpad može se besplatno odložiti u sljedeća reciklažna dvorišta:

 1. Pod Dubom, Vladimira Nazora 2A, Dubrovnik
 2. Mokošica, Vinogradarska 2, Mokošica

 

Građani također mogu i naručiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada putem telefona 0800 606 707.

Vatrogasno vozilo financirano sredstvima Eu fondova stiglo u Župu dubrovačku

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović na nedavno održanoj koordinaciji sa načelnikom Nardellijem najavio je kako će DVD Župa dubrovačka u ovu protupožarnu sezonu ući još spremnije, jer se  očekuje dolazak novog vatrogasnog vozila.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je na policijskoj akademiji u Zagrebu izvršio primopredaju 23 nova vozila javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Novo suvremeno vatrogasno vozilo dodijeljeno je i djelatnicima DVD-a Župa dubrovačka.
Riječ je o vatrogasnom vozilu koje se nabavilo u okviru Projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ u sklopu  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, a sve iz sredstava EU fondova. Vrijednost doniranog vozila veća je od 2 milijuna kuna.

Vozilo su u Postranje iz Zagreba doveli zapovjednik  Željko Miloslavić i njegov zamjenik Štefi bogdan , a uz župske vatrogasce dočekali su ga županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, predsjednik skupštine DVD-a  Niko Miloslavić, općinski načelnik Silvio Nardelli , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Jure Marić, kao i bivši zapovjednik društva Nikola Miloslavić Ćumo.

Donirano vozilo dodatno će unaprijediti rad uzornog župskog vatrogasnog društva. Predstavnici DVD-a i općine izrazili su spremnost da jedno svoje starije vozilo ustupe nekom od dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a sve kako bi se poboljšala zaštita od požara na području cijele Županije.

 

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župa dubrovačka

EU projekt
EU = Europska unija

 

 

 

Zajedno do fondova EU (Europske unije)      

Općina Župa dubrovačka sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 13.05.2021. 

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župa dubrovačka“.

Mobilno = pokretno

Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“. 

Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Župa dubrovačka. 

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada. 

Sažetak projekta

Glavne projektne aktivnost su:

 • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta
 • Izobrazno-informativne aktivnosti

Izobrazno = edukativno

Rezultati projekta su:

 • Uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta – mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Župa dubrovačka
 • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Župa dubrovačka o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Ukupna vrijednost projekta: 170.500,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 144.925,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 13.05.2021. do 13.05.2022.
Kontakt osoba: Jure Marić, opcina@zupa-dubrovacka.hr

www.strukturnifondovi.hr
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001

SAZVANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sazvana 1. konstituirajuća sjednica općinskog vijeća za 16.LIPNJA (srijeda) 2021. godine u 14:00 sati.

Nakon utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora 2021.godine za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, pročelnik JUO saziva 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici će se izabrati predsjednik i podpredsjednik Općinskog vijeća i radna tijela Općinskog vijeća.

Dnevni red 1. konstituirajuće sjednice