OBAVIJEST – TERENSKA IZMJERA

Obavještavamo stanovnike da će djelatnici Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u rujnu 2023. godine započeti obavljati terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima u dijelu Općine Župa dubrovačka – dio naselja Mlini – neovisno o prethodno izrađenim projektima legalizacije. Izmjera kuća će se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru.

 

Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora (stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor i sl.) te fotografiranje objekta. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata.

 

Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. će ostaviti obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama.

 

Kako bi prikupljeni podaci bili čim kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike nekretnina za suradnju, a sve sa ciljem da upravljanje informacijama o prostoru Općine Župa dubrovačka bude bolje i učinkovitije.

 

Za sve potrebne dodatne informacije, slobodno se obratite u Geodetski zavod Rijeka na tel. 051/401-435 ili 051/401-916/ radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

 

Općina Župa daje potporu roditeljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce

Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za raspored sredstava za potporu obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce djeci koja su redovno upisana u školsku godinu 2023./2024.

Općina Župa dubrovačka isplatit će potporu za svako dijete koje se redovno školuje obiteljima s područja Općine Župa dubrovačka  čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 265,45 eura  po članu obitelji.

Potpora obiteljima iznosi :

39,82 eura po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda,

53,09 eura po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda, te 146 eura po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje.

Zahtjevi za ostvarivanje prava, mogu se preuzeti na službenim stranicama Općine ,a isti se  podnose  na protokolu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, od 08. do 22. rujna isključivo  u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Javni poziv – pomoć za knjige 2023.

zahtjev-br.-1-pomoć-za-knjige-2023

zahtjev br.2- pomoc za knjige- JEDNORODITELJSKE OBITELJI 2023

ZA MJEŠTANE ŽUPE DUBROVAČKE U SHERATONU DODATNO JAVNO IZLAGANJE STUDIJE  UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROMETNICU DUBROVNIK- ZRAČNA LUKA ( ČILIPI)

 

U utorak 5. rujna 2023. godine u 17:00 sati u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, održat će se Javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš za prometnicu Dubrovnik- zračna luka (Čilipi  ).

Na traženje općinskog načelnika  Općine Župa dubrovačka organizirana je i dodatna prezentacija cijele trase brze ceste sa posebnim naglaskom na područje Župe dubrovačke . Prezentacija će se održati u srijedu 6. rujna u kongresnoj dvorani Hotela Sheraton s početkom u 17:00 sati .

Za sve zainteresirane posjetitelje bit će osiguran besplatan parking ispred hotela Sheraton.

Silvio Nardelli: „Pozivam mještane Župe dubrovačke da nam se pridruže  na prezentaciji i daju svoje primjedbe, prijedloge na studiju utjecaja na okoliš za prometnicu Dubrovnik- Zračna luka (Čilipi), a sve sa željom da pronađemo najbolje i najkvalitetnije rješenje za nas koji tu živimo.“

Javna rasprava: Studija o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka Čilipi

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu  okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
CESTE DUBROVNIK-ZRAČNA LUKA (ČILIPI)
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka (Čilipi), Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija. Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 16. kolovoza do 14. rujna 2023.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, u službenim prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, te u službenim prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, Cavtat, u roku određenom za javnu raspravu, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije te knjiga primjedbi. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u utorak, 5. rujna 2023. u 17:00 sati, u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku (stara bolnica), Branitelja Dubrovnika 41 u Dubrovniku.
  5. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Dokumeti:

Odluka ministarstva: Poveznica

Studija o utjecaju na okoliš: Preuzmi PDF

Studija o utjecaju na okoliš – knjiga priloga: Preuzmi PDF

Netehnički sažetak: Preuzmi PDF

 

Libertas: Novosti za učenike s područja Župe i Konavala

U suradnji s općinama Župa dubrovačka i Konavle, Libertas je uveo novu vrstu karte koja će učenicima osnovnih i srednjih škola ovih općina omogućiti vožnje unutar matične općine tijekom ljetnih školskih praznika, odnosno do stjecanja prava na redoviti učenički pokaz.

Navedena kartica U VRIJEDNOSTI 20,00 EURA moći će se kupiti od 01.08.2023. godine na prodajnim mjestima Cavtat i Župa dubrovačka, a vrijedit će 30 dana od prve aktivacije.

Libertas Dubrovnik

 

ZAMAGLJIVANJE PROTIV KOMARACA

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.  obaviti će zamagljivanje protiv komaraca, kojim će se obuhvatiti područje  ŽUPE DUBROVAČKE, i to od Dupca do Plata , 21. srpnja 2023. godine u ranim jutarnjim satima , uz primjenu preparata MICROSENE.

Zamagljivanje će započeti u 01.00 sat sa  Dupca.

Skrećemo pažnju građanima, posebno onima koji boluju od astme ili drugih bolesti dišnih organa, da za vrijeme zamagljivanja zatvore vrata i prozore.

Također upozoravamo vozače na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije.

Posebno se upozoravaju pčelari da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama, dok se u potpunosti ne raziđe insekticidna magla.

U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, kao što su kiša ili pojačan vjetar, akcija se odgađa za sljedeći dan.