Izvršene uplate socijalnih davanja

Iz socijalnog programa Općine Župa dubrovačka izvršena je posljednja ovogodišnja redovna tromjesečna isplata novčanih naknada osobama koje ostvaruju pravo sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Tromjesečna naknada od 450,00 kn isplaćena je umirovljenicima  čija mirovina ne prelazi 1.500,00 kn, 300,00 kuna isplaćeno je umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.800,00 kuna te osobama koje se vode na Centru za socijalnu skrb Dubrovnik kao korisnici prava na tuđu pomoć i njegu  ,a  onima sa pravom zajamčene minimalne naknade 600,00 kuna. Malodobnoj djeci bez jednog roditelja i djeci bez jednog roditelja koja se redovno školuju isplaćeno je  po 450,00 kn. Tromjesečni iznos od 600,00 kuna također je isplaćen i osobama preko 65 godina bez ikakvih primanja.

Korisnicima prava na osobnu invalidninu Općina  svaki mjesec uplaćuje iznos od 300,00 kuna.

Sa ovom isplatom stalnih novčanih naknada, za koje je Općina u ovoj godini izdvojila 809.350,00 kuna zaključuju se prava za ovu godinu. Za nadolazeću godinu svi korisnici , ako imaju iste uvjete , dokumentaciju trebaju obnoviti u veljači.

Izvršena je i isplata privremene novčane pomoći za osobe koje su zbog situacije prouzrokovane pandemijom  ostale bez posla kao i isplata jednokratnih pomoći obiteljima na osnovu zdravstvenog i teškog materijanog stanja.

LISTE ODOBRENIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021

Po prijedlogu Odsjeka za društvene djelatnosti i kulturu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Jure Marić, odobrio je bodovnu listu stipendija po različitim kategorijama.

84 stipendije u ovo nezavidno vrijeme  razveselit će mnoge učenike i studente. Iz godine u godinu na raspisani natječaj javlja se sve veći broj učenika i studenata što je uvelike povećalo konkurentnost među kandidatima, a obradu učinilo zahtjevnijom i složenijom.

Kao i svake godine, OTP banka priključila se natječaju u kategoriji slabijeg imovnog stanja donacijom u iznosu od 70.000 kuna. Stipendije su odobrene i u kategoriji uspješnosti , deficitarnih zanimanja i stradalnika Domovniskog rata.

Zaklada Antuna Miloslavića pok. Luka Postranje već petu godinu za redom priključila se programu stipendiranja, te je svojom donacijom od 64.000,00 kuna obuhvatila sve one učenike i studente u kategoriji slabijeg imovnog stanja koji zadovoljavaju uvjete natječaja , a koji su bili ispod crte, te po prosjeku : 2 najbolja studenta prve godine i 3 najbolja studenta sa viših godina koji su bili ispod crte.

Potpisivanje ugovora o stipendiranju održat će se tijekom prosinca, pojedinačno sa svakim korisnikom sukladno epidemiološkim mjerama.

Tek po potpisivanju ugovora, korisnicima stipendija će se moći izvršiti isplata. U prvoj isplati bit će obuhvaćena 4 mjeseca, od rujna do prosinca.

Stipendija za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, za studente koji se školuju u Dubrovniku 600,00 kuna, a za one koji studiraju izvan Dubrovnika stipendija je umanjenja sa 1.000, 00 na 800,00 kuna.

„Kako bismo u ovoj nezavidnoj financijskoj situaciji osigurali što veći broj dodijeljenih stipendija , te dodijelili više stipendija nego prethodnih godina  neznatno smo smanjili mjesečni iznos studentima koji studiraju izvan Grada Dubrovnika.

Oduvijek smo na zavidnoj razini poticali stipendiste u njihovoj izvrsnosti, pomagali onima koji dolaze iz obitelji sa slabijim primanjima, pa smo planirajući sredstva za nadolazeću  izazovnu godinu, stavili stipendiranje kao jedno od priritetnih aktivnosti. Za ovu svrhu Općina će izdvojiti višeod 500.000,00 kuna.“ -istaknuo je Silvio Nardelli , općinski načelnik.

 

LISTA-USPJEŠNI STUDENTI 2020.-2021. PDF

LISTA-USPJEŠNI I DAROVITI UČENICI 2020-2021. PDF

LISTA-STRADALNICI 2020-2021 PDF

LISTA-SLABIJE IMOVNO STANJE 2020-2021 PDF

Izmještanje magistralnog cjevovoda na raskrižju u Srebrenom

Započeti su radovi na konačnom uređenju raskrižja Srebreno, a koji se odnose na izmještanje magistralnog cjevovoda i spoj  državne ceste D8 i Ulice Bruna Bušića.

Investitori su Hrvatske ceste koje su sa tvrkom Poduzeće za ceste Split potpisali Ugovor o izvođenju radova u vrijednosti 3.627.417, 41 kunu.

Silvio Nardelli, načelnik Općine Župa dubrovačka naglasio je kako će završetkom ovih radova u potpunosti biti završena rekonstrukcija raskrižja Srebreno, a  osiguravanjem  uvjeta  za planirani spoj sa ulicom Bruna Bušića kojom će se pak rasteretiti promet na semaforima raskrižja Srebreno.

Izvođač je već ranije uveden u posao, a radovi će trajati ukupno 6 mjeseci . U tom vremenu povremeno će biti otežan promet pa molimo vozače za strpljenje i razumijevanje.

Općina Župa dubrovačka još jednom će pozvati stanovnike ulice Bruna Bušića na konačan dogovor u vezi realizacije projektne dokumentacije kako bi se utvrdio režim prometa.

Podsjetimo da je Općina Župa dubrovačka prije par godina financirala izradu Idejnog projekta te riješila vlasničke odnose kako bi se ovaj projekt mogao u cjelosti realizirati.

Općina Župa dubrovačka osigurala sredstva za sanitetsko vozilo

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik gosp. Branko Bazdan  u prostorijama Općine potpisali Ugovor o kapitalnoj donaciji  za nabavku kombi vozila za sanitetski prijevoz za potrebe prijevoza pacijenata Općine Župa Dubrovačka i Općine Konavle.

Donacijom osiguranom iz Proračuna Općina Župe dubrovačke i Općine Kanavle, nabavit će se kombi vozilo za sanitetski prijevoz koje će Dom zdravlja Dubrovnik svojim sredstvima doraditi i iz običnog vozila prenamjeniti u medicinsko.Vozilo čija je vrijednost 300.000, 00 kuna će biti opremljeno potrebnom medicinskom opremom, sjedalicom , nosilima , dodatnim hlađenjem , defibrilatorom kao i svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, a sve u skladu prema normama EU HRN1789.

Prije dvije godine istim modelom , zajedničkim financiranjem Općine Župa dubrovačka , Općine Konavle i Doma zdravlja nabavljeno je sanitetsko vozilo , a kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita žitelja ovih dviju općina zajedničkim financiranjem osigurana su sredstva za nabavku još jednog snitetskog vozila.

Na taj način poboljšat će se prijevoz iz Župe i Konavala ka Općoj bolnici Dubrovnik, kao i prijevoz pacijenata iz bolnice u kliničke centre Zagreb, Split, Rijeka .

 

Ugovorena izrada Idejnog projekta dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačka

Na temelju nedavno potpisanog Sporazuma između Općine Župa dubrovačka i Dubrovačko neretvanske županije osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije dogradnje Osnovne škole Župe dubrovačka na zemljištu koje je Općina već ranije otkupila od privatnih vlasnika.

Nakon provedenog postupka javne nabave danas je potpisan ugovor o izradi Idejnog projekta dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačke. Završetak izrade idejnog projekta očekuje se do kraja tekuće godine, a već sljedeće godine planira se izrada glavnog izvedbenog projekta.

Jedna od točaka spomenutog Sporazuma odnosi se na postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole, a što u cijelosti financira Općina Župa dubrovačka.

Važno je napomenuti kako se navedeni radovi financiraju temeljem preporuka Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Župa dubrovačka, a vezana su za probleme koji se odnose upravo na probijanja ograde školskog dvorišta, kidanje zaštitnog lanca na ulazu na parking i ostala oštećenja školske imovine.

Na temu povećanja sigurnosti učenika osnovne škole te o mogućnostima što veće razine prevencije i pravodobnog djelovanja svih službi održano je više  sastanaka  s ravnateljem  Osnovne škole  Župa dubrovačka, gosp. Antonom Jurkićem i načelnikom Policijske postaje Gruda,  gosp.  Matkom Klarićem, a nakon obilaska same zgrade škole kao i svih vanjskih prostora dogovoren je hitan popravak ograde,  dodatna regulacija parkinga kao i postavljanje dodatnog videonadzora u svrhu pojačane kontrole korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole.

Za postojeći sustav videonadzora škole i školskih prostora dogovoren je jednostavniji pristup ovlaštenim djelatnicima Policijske postaje Gruda što bi također trebalo dati rezultate u prevenciji ali i sankcioniranju kriminaliteta i narušavanja javnog reda.

 

 

Potpisan Sporazum o zajedničkom ulaganju u Osnovnu školu Župa dubrovačka

U palači Ranjina, u petak su  župan Dubrovačko-neretvanske županije, gosp. Nikola Dobroslavić i općinski načelnik, gosp. Silvio Nardelli, u prisustvu suradnika, potpisali Sporazum o zajedničkom ulaganju u Osnovnu školu Župa dubrovačka.

Navedenim sporazum dogovoreno je da će Općina financirati:

  • izradu Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Župa dubrovačka , te projektiranje tzv. tople veze između škole i sportske dvorane na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka
  • izradu tri varijantna rješenja (uključujući trodimenzionalni (3D) prikaz) planiranog zahvata rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačka i tzv. tople veze za sportsku dvoranu na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka,
  • postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole, sve sukladno preporukama Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Župa dubrovačka,

dok će Županija financirati izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Župa dubrovačka i sportske dvorane na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka (dogradnja škole i izgradnja tople veze između zgrade škole i sportske dvorane).

Nakon ishođenja lokacijske dozvole u planu je zajedničko financiranje nastavka izrade projektne dokumentacije tj. Glavnog i Izvedbenog projekta te nadamo se čim prije i samoj izgradnji.

Kroz ovaj projekt predviđena je dogradnja osnovne škole i izgradnja tople veze između glavne zgrade i nove dvorane. Navedenim radovima omogućilo bi se potrebno povećanje kapaciteta škole za nastavak izvođenje jednosmjenskog rada kao i normalna komunikacija s dvoranom neovisno o vremenskim uvjetima.

Osnovna škola Župa dubrovačka je s 850 učenika, nakon Metkovića, najbrojnija škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a s konstantnim priljevom od preko 100 prvašića posljednih par godina, promjene u odgojno-obrazovnom procesu te kroničan nedostatak prostora ovo zasigurno jedna od najvažnijih investicija, posebno iz razloga jer će omogućiti nastavak jednosmjenskog rada u OŠ Župa dubrovačka.

Današnje potpisivanje Sporazuma samo je nastavak uspješne suradnje Županije kao osnivača i Općine Župa dubrovačka koja je samo od 2015. godine u Osnovnu školu Župa dubrovačka uložila preko 12.000.000,00 kuna.

Osim financiranja izgradnje školske sportske dvorane u koju je Općina uložila 8,5 milijuna kuna Općina je za potrebe dogradnje skole u cijelosti  financirala kupnju zemljišta u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna kuna. Također donesen je  Urbanističkoi plan uređenja ”Školski centar” za koji je izdvojeno 100.000,00 kn, čime se stvorila podloga za izradu kvalitetne projektne dokumentacije kako bi se mogla iskoristiti sredstva EU kako za projektnu dokumentaciju tako i za samu gradnju.

U uređenje dodatnih učionica u prostorijama ”stare” škole na Kantulama prošle godine uloženo je preko 200.000,00 kn. Već više godina Općina većim dijelom financira cjelodnevni boravak djece u školi za što se godišnje izdvoji gotovo 400.000,00 kn.

Osim navedenog, Općina svake godine sufinancira asistente u nastavi, rad školskog sportskog kluba, kupnju opreme, realizaciju školskih projekata temeljem javnog poziva. Vrijedno je napomenuti kako Općina Župa dubrovačka izdvaja finacijsku pomoć socijalno ugroženim obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školu, te svake godine osigurava poklon pakete dobrodošlice prvašima, kao i dar djeci za svetog Nikolu.

Jedna od točaka Sporazuma odnosi se na postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole.

 

Općina Župa dubrovačka ponavlja financijsku potporu osobama koje su ostale bez posla u pandemiji

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća prihvaćena je Odluka o privremenoj novčanoj pomoći sukladno kojoj se odobrila jednokratna potpora korisniku koji  je zbog nepovoljne ekonomske situacije uzrokovane pandemijom dobio poslovno-uvjetovani otkaz, a koji je  u prethodnoj,  2019. godini bio zaposlen minimalno 6 mjeseci.

Po zaprimljenim zahtjevima 42 korisnika ,a nakon obrade istih utvrđeno je da 40 njih ostvaruje pravo. Istima je isplaćena jednokratna financijska potpora.

Kako bi se u ovim teškim vremenima i dalje olakšala svakodnevnica svima koji su dobili otkaz ili im nije produžen Ugovor o radu, na jučerašnjoj sjednici po izlaganju voditeljice Odsjeka za društvene djelatnosti, Katarine Barović, prihvaćen je prijedlog je da se pomoć još jedanput ponovi .

Svima onima koji su dosad ostvarili pravo, ukoliko su i dalje nezaposleni ponovit će se isplata privremene novčane pomoći, a novim podnositeljima koji dosad nisu koristili pravo, a koji zadovoljavaju uvjete propisane Odlukom odmah će se uplatiti dvostruki iznos.

Uz donesenu Odluku o privremenoj novčanoj pomoći koja će se provoditi do 31. Prosinca ove godine , redovno se provodi  Odluka o socijalnoj skrbi sukladno kojoj se obiteljima koje se trenutno nađu u nepovoljnoj financijskoj situaciji dodjeljuje Jednokratna novčana pomoć.