KULTURNO-ZABAVNA I HUMORISTIČNO-SATIRIČNA UDRUGA

Župski karnevo je osnovan 1981. godine kao reprezentativna karnevalska manifestacija, nastala na tradiciji pet manjih, lokalnih karnevala Župe dubrovačke. Specifičnost ovoga “putujućeg” karnevala je što se u potpunosti priprema u Župi dubrovačkoj, da bi svoj program izveo u Dubrovniku i Cavtatu. Svojom 27-godišnjom tradicijom i popularnošću, postao je okosnicom karnevalskih zbivanja na jugu Hrvatske.
Iste godine kad i Župski karnevo, u Europi je osnovano Udruženje europskih karnevalskih gradova (FECC), čijim članom 1991. godine postaje i Župski karnevo, prvi član iz Hrvatske.
Zaslugom Župskoga karnevala, 1999. godine se u Dubrovniku održala 19. Konvencija FECC-a, okupivši 85 karnevalskih delegacija iz cijeloga svijeta.

Župski karnevo je inicijator osnivanja Hrvatske udruge karnevala, koja danas broji 46 članova.Karnevalske grupe i delegacije Župskoga karnevala posjetile su brojne karnevale u gradovima Hrvatske i svijeta: Korčula, Metković, Opuzen, Opatija, Rijeka, Pag, Novi Vinodolski, Kaštela, Makarska, Zagreb, Ivanec, Čapljina, Strumica, Maribor, Ptuj, Pernik, Krakow, Amsterdam, Köln, Venezia, Viareggio, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno.
Pored tradicionalnoga pokladnog programa, već 10 godina organiziraju se i atraktivni Ljetni župski karnevali.