Jutros je između Županije Dubrovačko-neretvanske i Općine Župa dubrovačka potpisan ugovor o sufinanciranju troškova izgradnje nogometnog, košarkaškog i dječjeg igrališta Brašina. Prisjetimo se, Općina je prije par godina kupila predmetno zemljište sa namjenom izgradnje sportskog i dječjeg igrališta u naselju Brašina. Provedenim postupkom javne nabave izabran je najpovoljniji ponuditelj sa iznosom od 1.650.735,00 kn sa PDV-om. Potpisivanje ugovora se predviđa do kraja mjeseca, nakon čega će odmah započeti i sama izgradnja. Općinski načelnik Silvio Nardelli se zahvalio Županu na doniranim sredstvima za sportsko i dječije igralište Brašina, kao i za donirana sredstva od strane Dubrovačko neretvanske županije za sportsko rekreacijski centar Čibača.

Osim potpisivanja ugovora, na radnom sastanku govorilo se i o važnim projektima za Općinu Župa dubrovačka kao što su dogradnja Osnovne škole Župa dubrovačka te izgradnja tople veze sa školskom sportskom dvoranom.

Tema razgovora bila je i izgradnja komunalne lučice Srebreno, odnosno završetak izrade projektne dokumentacije.