Grb općine Zupa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka obavještava vlasnike kartica za ulazak u lučicu Srebreno da do 23. svibnja 2022. godine uplate iznos od 300,00 kuna na žiro račun Općine;

IBAN: HR5924070001860200001
MODEL: HR 68
POZIV NA BROJ: 7706-OIB

– Vlasnicima kartica koji ne izvrše uplatu, kartice će biti poništene odnosno s istima se neće moći ući u lučicu Srebreno.

Također napominjemo da vlasnici vezova u lučici Srebreno, koji do sada nisu imali važeću karticu, pravo na istu mogu ostvariti uplatom od 450,00 kuna na navedeni račun. Uz dokaz o plaćanju i registraciji (vlasništvu) plovila, potrebnu karticu možete preuzeti u Općini Župa dubrovačka.