Grb općine Zupa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka raspisuje trajni javni poziv za podnošenje zahtjeva za  prodaju na Župskim placama Čibača i Srebreno.

Novosti u pozivu su da se pravo prodaje može ugovarati mjesečno ili tjedno.

Naknada za tjedni najam iznosi 50 kn, a za mjesečni najam 100 kn.

I dalje je potrebno podnijeti zahtjev na propisanom obrascu kao i sklopiti Ugovor s Općinom.

Trajni javni poziv

Zahtjev za odobrenje prodaje