Grb općine Župa dubrovačka

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

Srebreno, 15. svibnja 2018.

 

 

 

SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

                                                                                               –  S V I M A –

 

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održati u ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Srebreno, s početkom u 19:00 sati.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Izvješća o radu Groblja Dubac d.o.o. za 2017. godinu
 3. Prihvaćanje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Groblje Dubac”
 4. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”
 5. Zaključak o prihvaćanju zamolbe tvrtki PGM Ragusa d.d. i Dubac promet d.o.o.
 6. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka
 7. Prihvaćanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
 8. Prihvaćanje Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom s Gradom Dubrovnikom
 9. Prihvaćanje Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka
 10. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju Dodatka 1. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 11. Prihvaćanje Zaključka o prodaji nekretnine-stana u vlasništvu Općine Župa dubrovačka
 12. Prihvaćanje Odluka o osnivanju Odbora Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka
 13. Prihvaćanje Zaključaka o dodjeli javnih priznanja Općine Župa dubrovačka
 14. Vijećnička pitanja

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković, v.r.