Grb općine Župa dubrovačka

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak, g. Lovorko Klešković, sazvao je 5.sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 5. ožujka 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže:

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Projekcije potrošnje za 2019. godinu
 3. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Projekcije potrošnje za 2020. godinu
 4. Prihvaćanje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Župa dubrovačka
 5. Prihvaćanje Poslovničke Odluke o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Župa dubrovačka
 6. Prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Dodatka ugovoru s društvom Mlini d.o.o.
 7. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javnih površina Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 8. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 9. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Izrada troškovnika i obavljanje stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 10. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Nabavka prometnih znakova i opreme te iscrtavanje horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 11. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2018.
 12. 12.  Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačke 2018. godini
 13. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora  na Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 14. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 15. Prihvaćanje Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka
 16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Općine Župa dubrovačka
 17. Prihvaćanje Odluke o načinu pružaja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 18. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 19. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 20. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama
 21. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
 22. Prihvaćanje Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka
 23. Prihvaćanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na gradnju puta-Romanović
 24. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2018.
 25. Prihvaćanje Zaključka o davanju dijela čest.zem. u zakup
 26. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine – dio čest. zem. 864 k.o. Zavrelje
 27. Prihvaćanje Odluka o imenovanju Odbora
 28. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković,  v.r.