Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, tijekom razdoblja trajanja mjere privremeno je zatvoren Dječji vrtić Župa dubrovačka, tj. isti radi u režimu stalnog dežurstva.

Po prijedlogu općinskog načelnika Silvia Nardellia, roditelji djece koji su korisnici Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, a čija djeca tijekom mjeseca ožujka nisu pohađala vrtić oslobađaju se obveze plaćanja mjesečnog sudjelovanja u financiranju cijene vrtića.

Roditelji djece koji su korisnici Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, a čija su djeca tijekom mjeseca ožujka pohađala vrtić platiti će mjesečno sudjelovanje u financiranju cijene vrtića proporcionalno vremenu korištenja.

Ovakav model primjenjivat će se za čitavo vrijeme trajanja ovakvog režima rada.

 

Podsjetimo, Općina je  usvojila  i pronatalitetnu mjeru vezanu za pogodnosti plaćanja cijene dječjeg vrtića za obitelji sa više djece.

Od utvrđene cijene dječjeg vrtića (550,00kn), za drugo dijete cijena je umanjena za 20% (440,00 kn), za treće dijete cijena je umanjena za 50 % (225,00 kuna) dok je za četvrto i svako sljedeće dijete  cijena vrtića u potpunosti  besplatna.

Navedena mjera se primjenjuje od 1. siječnja 2021.