Gradonačelnik Andro Vlahušić održao je radni sastanak s načelnikom Općine Župa dubrovačka Silviom Nardellijem i direktorom tvrtke groblje Dubac Ivom Lise sa suradnicima o trenutnom stanju u kojem se nalazi projekt groblje Dubac. Predstavnici Općine izvijestili su gradonačelnika kako je odabrano idejno rješenje koje predviđa odgovarajući broj grobnih mjesta, a na temelju čega će se predati zahtjev za lokacijskom dozvolom te da će se u studenom na sjednici vijeća usvojiti i Detaljni plan uređenja. Vlahušić je istaknuo kako su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2012. predviđena sredstava od 40 milijuna kuna za realizaciju projekta groblje Dubac.

Sudionici sastanka su se složili da se omjer sa 80:20 posto promjeni na 76:24 posto, u korist Grada Dubrovnika, na temelju rezultata ankete o interesu građana Dubrovnika i Općine Župa dubrovačka za kupnju grobnica na budućem posljednjem počivalištu. Na sastanku je dogovoreno kako će se sva zemlja u obuhvatu groblja knjižiti na Općinu Župa dubrovačka, a ona van obuhvata na Grad Dubrovnik također u spomenutom omjeru.

Budući da se investicija, sredstava Grada Dubrovnika, Općine Župa dubrovačka i građana koji su izrazili interes za kupnju grobnih mjesta, procjenjuje na preko 150 milijuna kuna radi se o jednom od najvećih ulaganja na nacionalnoj razini. Podsjetimo, dogovorena cijena za četvorni metar je 207 kuna.