Grb općine Zupa dubrovačka

Na jučerošnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovčka među ostalim točkama uvojeno je i Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka 2017.-2020.

Radi se o dosta opširnom dokumentu s priličnim brojem zanimljivih informacija i podataka, a isti možete pogledati na poveznici:

Izvješće o stanju u prostoru za 2017-2020

Također, neovisno o sjednici Općinskog vijeća, objavljen je i Provedbeni programOpćine Župa dubrovačka do 2025. godine.

Moramo naglasiti da sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17), ovaj dokument izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave tj. općinski načelnik, a ne predstavničko tijelo (Općinsko vijeće).

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave kratkoročni je akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg donosi gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za provedbu Provedbenog programa Općine Župa dubrovačka te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležna je Općina Župa dubrovačka na čelu s načelnikom kao odgovornom osobom.

Provedbeni program – Župa Dubrovačka