Temeljem Odluke Povjerenstva za ocjenu prijava po objavljenom Pozivu za iskazivanje interesa kao i praćenje daljnje procedure realizacije Projekta Kupari I. od 21. kolovoza.2015., Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavljuje:

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU OBVEZUJUĆIH PONUDA PO OBJAVLJENOM POZIVU ZA REALIZACIJU PROJEKTA KUPARI

Rok za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka utvrđen Javnim pozivom za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari, produžava se do 9. listopada 2015. godine u 16:00 sati.