REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

                

 

PODJELA KOMPOSTERA

 

U sklopu pilot projekta Biootpad i kućno kompostiranje kojega provode Općina Župa dubrovačka i komunalno poduzeće Župa dubrovačka d.o.o. dodjeljuju se komposteri građanima s područja naše Općine.

Zainteresirani građani moraju:

  • imati mjesto prebivališta na području Općine Župa dubrovačka
  • imati podmirene sve obaveze prema Općini Župa dubrovačka

Prioriteti pri dodjeli kompostera:

  • redosljed podnošenja zahtjeva

Obaveze korisnika:

  • upotrebljavati kompostere na lokaciji koja je navedena u Zahtjevu
  • redovito i pravilno koristiti i održavati kompostere sukladno uputama iz letka
  • zaštititi komposter od krađe
  • surađivati prilikom provjera korištenja kompostera

Svi zainteresirani mogu se prijaviti u prostorije Općine Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48.

Prilikom prijave potrebno je priložiti popunjeni zahtjev koji se nalazi u prilogu.

zahtjev_komposter