Općina Župa dubrovačka, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova radi Nastavaka izgradnje potpornih zidova PZ 2 –PZ 5 unutar obuhvata Groblja Dubac. Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupaka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnostiu postupcima javne nabave.

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnika objavljen je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave i može se pronaći na poveznici

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 22. ožujka 2018. godine.