Grb općine Zupa dubrovačka

LAG „Dubrovačka traversa“ trenutno je u postupku izrade Lokalne razvojne strategije za naredno programsko razdoblje.

Lokalna razvojna strategija strateški je dokument LAG-a temeljem kojeg će se raspisivati LAG natječaji u narednom programskom razdoblju 2023.-2027. Za izradu kvalitetne LRS nužno je prikupiti mišljenja,  prijedloge i ideje što većeg broja lokalnih razvojnih dionika.

Radionice za izradu LRS će se održati dana 20. lipnja 2023. godine na sljedećim lokacijama:

  • Srebreno (Općina Župa dubrovačka) s početkom u 09:00 sati na adresi Srebreno, Vukovarska 48
  • Slano (Općina Dubrovačko primorje) s početkom u 14:00 sati na adresi Slano, Trg Ruđera Boškovića 1

Za sve dodatne informacije:
LAG „DUBROVAČKA TRAVERSA“
Adresa: Gruda 152, 20215 Gruda
Tel: +385 95 529 7369
E-mail: lag.dubrovacka.traversa@gmail.com