Infrastrukturni operator Hrvatski Telekom d.d. (HT) sklopio je u rujnu 2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se HT obvezao provesti projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada Dubrovnika i okolnih općina (Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle), a koja će za sve potencijalne korisnike (stanove, poslovne i javne korisnike. ) na tzv. ”bijelim” adresama osigurati brzi i ultra-brzi širokopojasni pristup nove generacije (eng. Next Generation Access – NGA).
U sklopu projekta HT je proveo postupak nabave za projektiranje i izgradnju FTTH mreže slijedom kojeg je krajem 2021. sklopljen ugovor o izvođenju s odabranim izvođačem. Ugovorni izvođač se obvezao po principu ”ključ u ruke” omogućiti dostupnost optičke mreže (eng. Fiber_To-The-Home – FTTH) od minimalno 100 Mbit/s simetrično (ultra-brzi) pristup za 7.949 ”bijelih” adresa.
U samoj Općini Župa dubrovačka omogućiti će se optički priključak za 1.593 ”bijelih” adresa, a projekt je trenuno u fazi dovršetka projektne dokumentacije nakon čega slijedi izvođenje radova.

 

Suvremena komunikacijska infrastruktura velikih brzina važan je pokretač razvoja ekonomije, kako za gospodarske subjekte i institucije, kućanstva, tako i za privlačenje novih investicija.

Građanima na području projekta omogućiti će se kvalitetniji i brži pristup internetu, povećanje gospodarske aktivnosti, nesmetani rad od kuće i praćenje škole na daljinu.

Povećana atraktivnost gradova i općina omogućuje lokalnoj zajednici privlačenje poduzetništva, povećanje efikasnosti usluga (edukacije, zdravstva) kao i stimulaciju konkurentskog okruženja.

 

Svi zainteresirani građani pozivaju se da iskažu interes za izgradnju privoda/priključka za njihov objekt i jave se pisanim putem Hrvatskom Telekomu na e-mail adresu: prikljucak-dubrovnik@t.ht.hr, najkasnije do 01. svibnja 2023. godine.

 

Građanima koji iskažu interes izvesti će se privod do objekta potpuno o trošku izvođača radova, kao pripremu za buduće priključenje na optički internet, te se time ne obvezuje korisnika na ugovaranje usluge, već će on to moći u bilo kojem trenutku te sa bilo kojim operaterom koji nudi usluge optičkog interneta na tom području.