Grb općine Župa dubrovačka

Nakon donesenog Zaključka Općinskog vijeća, Općina Župa dubrovačka osigurala je financijska sredstva za kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u naselju Čibača. Kroz postupak izrade Izmjene i dopune Prostornog Plana, koji je u tijeku, točno će se definirati zone te uvjeti i način gradnje reciklažnog dvorišta, nakon čega se planira izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Kako bi se cjelokupnom stanovništvu s područja Općine osigurala usluga zbrinjavanja posebnih vrsta otpada do izgradnje reciklažnog dvorišta, Općina Župa dubrovačka planira kroz Javni poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ i nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta koje će ostati na raspolaganju stanovništvu udaljenih naselja i nakon stavljanja u funkciju novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

Nadalje, na području Općine planirana je i lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta za zbrinjavanje građevinskog otpada, na području kamenoloma Dubac, sukladno sporazumu s tvrtkom koncesionarom za eksploataciju tehničko-građevnog kamena u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Dubac“. Projekt će se također realizirati nakon usvajanja Izmjena i dopuna Prostornog Plana.

Sve gore navedene činjenice bile su preduvjet za dovršetak Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2021. do 2026. godine.

Nacrt prijedloga Plana usklađen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Narodne novine, broj 3/17).

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) Nacrt plana stavlja se na javni uvid u trajanju od 30 dana radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti pripremit će se konačni prijedlog Plana, zatražiti prethodna suglasnost upravnog tijela Dubrovačko-neretvanske županije nadležnog za poslove zaštite okoliša te proslijediti na usvajanje Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka.

Nakon usvajanja Plan će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Župa dubrovačka http://zupa-dubrovacka.hr/.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana može se izvršiti od 28. siječnja do 1. ožujka 2021. godine u prostorijama Općine Župa dubrovačka svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati ili na stranici Općine Župa dubrovačka http://zupa-dubrovacka.hr/.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje mišljenje, primjedbu ili prijedlog na Nacrt prijedloga Plana dostave od 28. siječnja do 1. ožujka 2021. godine na adresu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini ili na e-mail adresu opcina@zupa-dubrovacka.hr.

 

PGO Župa dubrovačka 2021. – NACRT konačno

odluka_o_izradi_pgo_zupa_dubrovacka

misljenje_dnz