Danas su predstavnici Općine Župa dubrovačka zajedno s predstavnicima tvrtke Vodovod Dubrovnik obišli gradilište izgradnje kanalizacijske mreže Čibača na dionici od Kupara do Ulice dr. Ante Starčevića. Nakon provedenog postupka javne nabave predmetni radovi su ugovoreni sa tvrtkom Miletić d.o.o.u iznosu od 3.524 867,50 (s uključenim PDV-om).

Rok za izvođenje je godinu dana, ali se dovršetak radova očekuje i prije ugovoreng roka.

Sredstava su osigurna u proračunu Općine Župa dubrovačka, a očekuje se i sufinanciranje od strane Hrvatskih voda.

Paralelno s time, Glavni projekt izgradnje II faze sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača (dionica od ulice dr. Ante Starčevića do ulice don Marina Beusana) predan je nadležnom upravnom odjelu na izdavanje Građevinske dozvole, a već je ugovorena i u tijeku je izrada Idejnog i Glavnog projekta za izdavanje građevinskih dozvola za III. fazu kanalizacije Čibača.

Zajedno s tvrtkom Vodovod Dubrovnik i Hrvatskim vodama u tijeku je i izrada projektne dokumentacije za cjelovit sustav Aglomeracije Župa dubrovačka koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i izgradnju pročistača s novim ispustom na već predviđenoj lokaciji u Kuparima.