Nakon prijave na otvoreni poziv Uspostava reciklažnih dvorišta (šifra poziva KK.06.3.1.16), projektni prijedlog „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župu dubrovačku“ uspješno je prošao Fazu 2-Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete koju je provelo Ministarstvo gospodarstva i održivog  razvoja te  Fazu 3-Provjera prihvatljivosti izdataka koju je proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Povjerenstvo je ocijenilo da predmetni projektni prijedlog ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje EU sredstvima te se uskoro očekuje i donošenje Odluke o financiranju.

Podsjećamo, nakon donesenog Zaključka Općinskog vijeća Općina Župa dubrovačka osigurala je financijska sredstva za kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u naselju Čibača. Kroz postupak izrade Izmjene i dopune Prostornog Plana, koji je u tijeku, točno će se definirati zone te uvjeti i način gradnje reciklažnog dvorišta, nakon čega se planira izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Kako bi se cjelokupnom stanovništvu s područja Općine osigurala usluga zbrinjavanja posebnih vrsta otpada do izgradnje reciklažnog dvorišta, Općina Župa dubrovačka planira bespovratnim EU sredstvima nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta koje će ostati na raspolaganju stanovništvu udaljenih naselja i nakon stavljanja u funkciju novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.