Počeci školstva u Župi dubrovačkoj sežu u 1856. godinu kad je u Mlinima otvorena muška pučka učiona. Iza toga otvaraju se redom i u drugim mjestima Župe: Petrači 1862., u Postranju (Martinovići) 1869., na Gornjem Brgatu 1885. i na Smokovijencu 1901. godine. Prva osmogodišnja škola otvara se u Postranju 1955/56 godine, u Mandaljeni (1879. sa Petrače prešla u Mandaljenu) 1955/56. i u Mlinima 1959/60. godine.
Centralizacijom školstva 1959/60 godine osmogodišnja škola za cijelu Župu počinje djelovati u Zadružnom domu i dijelom u Zavodu Josipovac (1959/60 do 1962/63.) Ostaju djelovati četverogodišnje škole u Postranju i Brgatu, a ostale se gase.
Osnovna škola «Župa dubrovačka» od osnutka do danas značila je u odgoju i obrazovanju generacija učenika na kulturnom, prosvjetnom i gospodarskom preporođenju stanovnika Župe dubrovačke.

Zadnji dan ožujka 2008. godine pamtit će se u Župi dubrovačkoj kao dan kada je otvoren i na upotrebu učenicima predan prvi namjenski izgrađeni školski prostor u povijesti Župskog školstva. U novu Župsku Osnovnu školu koju će pohađati 640 učenika, uloženo je 17 milijuna kuna. U blizini nove škole, čija je izgradnja trajala dvije godine, započela je I izgradnja sportske dvorane za potrebe škole I sportskih klubova Župe dubrovačke. Škola ima 18 učionica sa pripadajućim kabinetima, blagovaonicom i kuhinjom. Iako je nova školska zgrada tek završena, ona je već postala nedovoljna za potrebe Općine Župa dubrovačka, pa će zbog uvođenja nastave u jednoj smjeni, do izgradnje dodatnih učionica ili novog školskog prostora, dio učenika nastaviti pohađati nastavu u “staroj školi”. Početkom sljedeće školske godine planira se uvođenje produženog boravka u školi.