TURIZAM
Razvoj turizma na području Župe dubrovačke započinje organizirano već 1936. godine kada se osniva tadašnje Društvo za unaprjeđenje turizma sa sjedištem u Mlinima, današnja Turistička zajednica Župa dubrovačka.
Turistička djelatnost je jedna od grana koja je pokazivala izdašnost i brz razvitak svojih kapaciteta. Nažalost nepostojanje odgovarajuće planske i prostorne dokumentacije uzrokovalo je stihijski pristup izgradnji koji je pak kroz niz godina doveo do znatnog narušavanja prirodnih i ambijentalnih karakteristika ovog područja. Podatak o broju smještajnih jedinica iz 1990. godine (14.863 smještajne jedinice) govori da je tijekom sezone bilo 2,5 puta više smještajnih jedinica za turiste nego za same stanovnike Župe.
Taj broj se nakon Domovinskog rata nažalost uvelike smanjio uslijed devastiranosti smještajnih kapaciteta od kojih, na žalost, neki od njih niti do danas nisu obnovljeni i na čijoj obnovi, podizanju nivoa i kvalitete postojećih kapaciteta, kao i razvoj seoskog i kongresnog turizma, treba graditi primarnu strategiju razvoja turizma Općine.

POLJOPRIVREDA
Poljoprivreda koja je nekad bila osnovna djelatnost na ovom području potisnuta je u pozadinu iako sačuvani resursi pružaju značajnu podlogu za jači razvoj ove djelatnosti. U tom smislu potrebno je zaštiti postojeća polja i kvalitetnije zemljište od daljnjeg zauzimanja ilegalnom izgradnjom ili nekom drugom prenamjenom te poticajnim mjerama pokrenuti poljoprivredne djelatnosti.
Župsko polje kao posebno vrijedna cjelina u prostornom, proizvodnom – poljoprivrednom i kulturnom značenju jest resurs koji treba posebno štititi od daljnjeg nelegalnog i destruktivnog širenja gradnje kao i neracionalnog zauzimanja površina sadržajima protivnih planiranoj poljoprivrednoj namjeni. Posebnu pažnju u sljedećem razvojnom periodu treba posvetiti razvoju hidromelioracijskog sustava i njegovog povezivanja na osnovnu vodovodnu mrežu Općine.
Ne treba zapostaviti mogućnost povezivanja nekih oblika poljoprivrednih djelatnosti sa sve popularnijim ‘seoskim turizmom’ i na taj način doprinijeti revitalizaciji i obnavljanju dugogodišnjih i tradicijskih oblika bavljenja zemljom.

POMORSKO GOSPODARSTVO
Tradicionalna djelatnost bavljenja marikulturom do danas nije zauzimala značajniji udio u gospodarstvu. Obzirom na opredjeljenje općine Župa dubrovačka na daljnji razvoj turističkog gospodarstva te obzirom na prirodna ograničenja na području općine ne planira se smještaj zona za marikulturu.

INDUSTRIJA
Treba poticati razvoj industrije i to onih oblika koji koriste komparativne prednosti prostora: položaj, prirodne resurse, lokalnu radnu snagu, tradiciju, ekološke metode. Također potrebno je dislocirati ove sadržaje iz užih središta naselja. Prostorni razmještaj treba temeljit na disperziji manjih i raznolikih proizvodnih jedinica. Trenutno, industrijski sadržaji su locirani disperzno u Srebrnom, Brašini, Čibači i Gornjem Brgatu.

TRGOVINA I USLUGE
Sadržaji trgovina i uslužnih djelatnosti treba gledati u modernizaciji i specijalizaciji mreže, obogaćivanju ponude i povećanju turističkih usluga.

Također je bitno spomenuti malo i sitno poduzetništvo i obrtništvo kao još jednu od važnih gospodarskih djelatnosti općine. Ista je najviše maha uzela u poslovnoj zoni Čibača površine 16,6 ha kao vrlo privlačnom novom žarištu poslovnih sadržaja cijele općine.
Smještena je u centralnom dijelu naselja Čibača na udaljenosti od 700 metara od obalne linije što, uz već postojeće poslovne sadržaje, prejudicira pažljiv odabir i planiranje novih sadržaja poslovne i čiste djelatnosti koje ne zagađuju okolni prostor.

Kad se stigne na obalu Župskog zaljeva, pozdravljaju nas vizure drevnih naselja čije davne tragove prekriva zemlja, kamen i more, a današnja turistička naselja Kupari, Srebreno, Mlini, Plat, Soline te Brgat, Čibača, Postranje i drugi građena su po mjeri čovjeka, nevelika ali lijepa, zauvijek su vezana za ovaj prostor.
Kupari, najstarije turističko mjesto ove sunčane rivijere koje se uvuklo u duboki potkovasti zaljev, a ime je dobio po «kuparicama» (crijepu) koje su se nekada ovdje proizvodile.

Srebreno, stari Subbrenum s brojnim ostacima stare arhitekture. Danas je to središte općine i jedno razvijeno turističko mjesto sa za one koji vole ljetovati pod šatorom, dobro opremljenim auto-kampovima.
Mlini su staro povijesno naselje oduvijek bogato vodom i izvorima na kojima su bili mlinovi. Nekada je ovdje bilo središte mlinarskog zanata i do danas su se sačuvali mlinovi po kojima je mjesto i dobilo ime.
Na samom kraju Župe prema Konavlima nalazi se stari Belenum, a od 1400. godine se naziva Plat i Soline kao najmanje od ovih pet turističkih naselja općine.

Sva nabrojena turistička mjesta obiluju brojnim plažama u zaštićenim uvalama i čistim morem, cvjetnim vrtovima, mirisnim šetnim stazama u sjeni borova, palmi i tamarisa s mogućnostima hotelskog smještaja (sa značajno smanjenim kapacitetima devastiranim u Domovinskom ratu i nažalost još neobnovljenim) kao i smještaja u komfornim privatnim kućama, a za sve one koji vole ljetovati pod šatorom i brojnim auto–kampovima.