Grb općine Župa dubrovačka

Na sjednici općinskog vijeća koja se održala jučer u 13.sati , župski vijećnici uz prihvaćanje tekućih proračunskih stavki, odlučili su o nekoliko važnih točaka vezanih uz izradu prostorno-planske dokumentacije na području Općine:

  • Prihvaćena je Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Groblje Dubac” koja se odnosi na usklađenje dijela granice obuhvata te pojedinih faza realizacije ovog složenog projekta, a sve u svrhu što brže i kvalitetnije realizacije
  • Pozitivno se odlučilo o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I” koja se odnosi na usklađenje prometnog rješenja  za pristup bivšem hotelu Župi s državne ceste D8 čime se omogućava početak nove investicije, a to je obnova i rekonstrukcija  hotela Župa od strane novog vlasnika, tvrtke Leinert d.o.o. iz Zagreba
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar” nastavak je aktivnosti oko poboljšavanja uvjeta osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine Župa dubrovačka. Općina je na prošlom Vijeću donijela odluku u kupnji zemljišta za dogradnju postojeće Osnovne škole, a izradom ovog UPU-a stvara se podloga za izradu kvalitetne projektne dokumentacije kako bi se mogla iskoristiti sredstva EU kako za projektnu dokumentaciju tako i za samu gradnju

Vijećnici su također donijeli odluke koje se odnose na održavanje komunalne infrastrukture ,subvencioniranje troškova dječjeg vrtića, izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, te reguliranju prometa u Srebrenom i Mlinima za vrijeme ljetnih mjeseci.