Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Natječaj za provedbu mjere 5.2. – Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodam, nepovoljnim klimatskim prlikama i katastrofalnim događajima“.

Prihvatljivi projekti su projekti korisnika koji su pretrpjeli štetu od ELEMENTARNE NEPOGODE nakon 01. siječnja 2014.

Za Općinu Župu dubrovačku je proglašena elementarna nepogoda – POPLAVA 15. 09. 2014.

Natječaj se provodi putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 02. listopada do 01. prosinca 2017. godine.

 

Prihvatljivi troškovi su:

OPĆI TROŠKOVI

U prihvatljive opće troškove spadaju troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka, te troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu, analiza tla ako je to navela Savjetodavna služba i slično.

MATERIJALNI TROŠKOVI

Prihvatljivi materijalni troškovi su: investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, oprema višegodišnjih nasada, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije (ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti).

Poveznice:

http://www.apprrr.hr/podmjera-52—tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

upute-za-korisnike-5-2-1-04-8-17_