Grb općine Župa dubrovačka

Sukladno izrađenom projektnom zadatku za usluge izrade STUDIJSKE, PROJEKTNE I DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŽUPA DUBROVAČKA koji je usuglašen između predstavnika Hrvatskih voda, Općine Župa dubrovačka i Vodovoda Dubrovnik d.o.o., te izrađene dokumentacije za nadmetanje, objavljena su dva javna savjetovanja kako bi se javna nabava mogla provesti na što kvalitetniji način.

Na drugom, ponovljenom prethodnom savjetovanju održanom od 27. siječnja do 02. ožujka 2022. godine, zaprimljeno je ukupno 16 primjedbi/pitanja na koja su dani odgovori te je pripremljeno Izvješće o ispitivanju tržišta.

Temeljem svega navedenog, danas je tvrtka Vodovod Dubrovnik objavila natječaj za ovaj iznimno važan projekt Aglomeracije Župa dubrovačka koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i izgradnju pročistača s novim ispustom na već predviđenoj lokaciji u Kuparima.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 8.000.000,00 kn (bez PDV-a), rok za dostavu ponuda je 19. travnja 2022. godine, a planirani rok za izvođenje Ugovora iznosi 36 mjeseci.

Zahvaljujemo se svim sudionicima iz tvrtke Vodovod Dubrovnik, Hrvatskih voda i same Općine, koji su sudjelovali na pripremi ovog, za Općinu Župa dubrovačka, zaista važnog projekta i nadamo se što bržem nastavku realizacije istog.