Dobrovoljna akcija darivanja krvi

 

Gradsko društvo crvenog križa u ponedjeljak 26. ožujka održat će akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati  u velikoj vijećnici  na 3. katu u  Zgradi Općine Župa dubrovačka  u vremenu od 8.00 do 15.00 sati. Iz  Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne davatelje krvi i one koji to žele postati, u dobi od 18 do 65 godina, da se odazovu ovoj plemenitoj akciji.

 

Isplaćene stalne novčane naknade

Iz socijalnog programa Općine Župa dubrovačka izvršena je isplata za prvo tromjesečje osobama koje ostvaruju pravo u 2018. godini sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka.

Novčane naknade su se prema zaprimljenim zahtjevima isplatile umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama koje ostvaruju prava na Centru za socijalnu skrb Dubrovnik, te djeci bez jednog ili oba roditelja.

Općina Župa dubrovačka je u prvom kvartalu 2018. godine, za socijalni program izdvojila više od 200.000,00 kuna.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina (u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 2. Tarife naknada za korištenje javnih površina (u daljnjem tekstu: Tarife) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka KLASA: 363-05/18-01/05, URBROJ: 2117/08-01-18-1, od 13. ožujka 2018. godine, Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije i Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuju

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina

 I.

Predmet natječaja su javne površine na području Općine Župa dubrovačka za namjene i djelatnosti, kako slijedi:

 1. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana – za postavljanje 7 pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja – 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2),
 2. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (ispod vanjske teretane) za postavljanje jednog štanda (5 m2) za prodaju kukuruza, kokica, spiralnog krumpira i sl., te jednog štanda (5 m2) za prodaju rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita i opreme,
 3. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (kod vanjske teretane) za postavljanje baldehina za masažu (10 m2);
 4. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice – površine raspoređene uz šetnicu za postavljanje pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja i izleta – 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2),
 5. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice, kod dječjeg igrališta, za postavljanje jednog štanda (5 m2) za prodaju palačinki, te jednog štanda (5 m2) za prodaju voća, voćnih prerađevina,
 6. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice (ispod terase caffe bara “G”), za postavljanje jednog štanda (5 m2) za prodaju kukuruza, kokica, spiralnog krumpira i sl., te jednog štanda (5 m2) za prodaju rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita sl.,
 7. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u parku Striježice uz šetnicu – površina za postavljanje hladnjaka za prodaju sladoleda – (5 m2),
 8. dio čest. zem. 1433/4 O. Brašina (terasa caffe bar ”Luna”) za postavljanje ugostiteljskih stolova –          (10,5 m2);
 9. dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, Vukovarska ulica, ispred čest. zgr. 252 (zgrada Općine), površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 15 m2,
 10. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana – površina za postavljanje kioska za prodaju pekarskih proizvoda (kruha, peciva, kolača i sl.) te sokova i drugih napitaka – 12 m2,
 11. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, ulica dr. Ante Starčevića (ispred caffe bara ”Fair play”) – površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 30 m2,
 12. dio čest. zem. 1423/8 K.O. Brašina, ulica dr. Ante Starčevića kod kućnog broja 109 A, preko puta ugostiteljskog objekta, 2 parking mjesta,
 13. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 63 m2,
 14. dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača, u poslovnoj zoni – površina za postavljanje kioska za uslužnu djelatnost (osiguranje, agencija i sl.) – 14 m2,
 15. dio čest. zem. 333/3 obje K.O. Čibača, u poslovnoj zoni – površina za postavljanje više kioska i štandova različite namjene – ukupno 200 m2,
 16. dio čest. zem. 333/3 i 326/2 obje K.O. Čibača, u poslovnoj zoni – površina za prodaju presadnica povrća, cvijeća te ukrasnog i začinskog bilja – 3 x 5 m2 (ukupno 15 m2),
 17. dio čest. zem. 971 K.O. Plat, Pod Maslovo – površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 34 m2 i površina za postavljanje hladnjaka za prodaju sladoleda – 5 m2,
 18. dio čest. zem. 1433/4, 775/6, 1436/1 i 1525/1 K.O. Brašina, te čest. zem. 85, 84/1 i 50/1 K.O. Zavrelje, za ambulantnu prodaju razne robe, trgovina na malo putem pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr. ).
 19. dio čest. zem. 436/3 O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 17 parking mjesta,
 20. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 6 parking mjesta,
 21. dio čest. zem. 748/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 14 parking mjesta,
 22. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 20 parking mjesta, i to: 1 x 7, 1 x 2, 1 x 5, 2 x 3 parking mjesta,
 23. dio čest. zem. 1525/1 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice kod plivališta – 5 m2 za postavljanje objekta jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (hladnjak za prodaju sladoleda),
 24. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, kod plivališta – 10 parking mjesta,
 25. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, ispred HE Zavrelje – 5 parking mjesta,
 26. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, Šetalište Marka Marojice – 10 parking mjesta,
 27. dio čest. zem. 732 O. Soline – 1 x 3 i 1 x 2 parking mjesta (5 parking mjesta),
 28. dio čest. zem. 835/5 O. Soline – 2 parking mjesta,
 29. dio čest. zem. 1169 K.O. Plat, (kod crkvice Sv. Duha) jedno parking mjesto.
 30. dio čest. zem. 930/1 K.O. Soline, kod kućnog broja Smokovijenac 46, uz lokalnu nerazvrstanu cestu D8 – HE Dubrovnik, 11 parking mjesta,
 31. dio čest. zem. 1423/3 K.O. Brašina – 2 parking mjesta,
 32. dio čest. zem. 456/7 K.O. Brašina, Popolica – 15 parking mjesta,
 33. dio čest. zem. 456/6 K.O. Brašina, Popolica, ispod kuće Đurković – 3 parking mjesta,
 34. dio čest. zem. 457/1 O. Brašina, Popolica, – 3 parking mjesta,
 35. dio čest. zem. 780/2 O. Brašina, ispred zgrade MLINI d.o.o. u Srebrenom, Vukovarska 44, – 8 parking mjesta,
 36. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, Put dr. Ante Starčevića, kod zdravstvene stanice, – 6 parking mjesta,
 37. dio čest. zem. 1433/4 O. Brašina, Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana, kod caffe bara Luna,  – 15 parking mjesta,
 38. dio čest. zem. 457/3 O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, 1 parking mjesto,
 39. dio čest. zem. 208/1 K.O. Donji Brgat – 2 parking mjesta za autobus,
 40. dio čest. zem. 171 K.O. Buići – 1 parking mjesto za autobus,
 41. dio čest. zem. 50/1 K.O. Zavrelje, uz morsku taracu u Mlinima, 3 mjesta za postavljanje reklamnih panoa dimenzija 1m x 0,8 m,
 42. čest. zem. 1021 K.O. Zavrelje (muo Mlini) 18 parking mjesta,

 

II.

Detaljnije obavijesti o navedenim lokacijama zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa dubrovačka, Srebreno radnim danom u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

 

III.

Javne površine iz točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42. daju se u zakup u razdoblju od 1. svibnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine.

 

Javne površine iz točke 8., 10., 11., 12. i 35. daju se u zakup u razdoblju od 1. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2019. godine.

 

Javna površina iz točke 14. daje se u zakup u razdoblju od 1. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2023. godine.

 

Javna površina iz točke 23. daje se u zakup u razdoblju od 10. travnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine.

 

Javne površine iz točke 32. daju se u zakup u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2018.

 

Zakupcima iz točke 1, 4. i 23. osiguran je električni priključak dok ostali zakupci samostalno (po potrebi) osiguravaju električni priključak za navedene lokacije, te eventualne dozvole nadležnih organa.

 

IV.

Početni mjesečni iznos zakupnine za korištenje javne površine iz točke  8., 9., 11., 13. i 17. – za postavljanje ugostiteljskih stolova iznosi 2,00 kune po m2 na dan.

 

Početni iznos naknade za korištenje javnih površina za postavljanje stolova, pultova (štandova) i slično, a za prodaju suvenira, bižuterije, proizvoda domaće radinosti, prodaju presadnica povrća, cvijeća te ukrasnog i začinskog bilja i slično, kao i za postavljanje baldehina, te aparata za prodaju osvježavajućih pića (mikser) te aparata/hladnjaka za sladoled (konzervatori), kokica, pečenog i kuhanog kukuruza i sličnih proizvoda 7,00 kuna za 1 m2 dnevno, s tim da je najmanja površina zakupa 5 m.

 

Početni iznos zakupnine za postavljanje pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja i izleta, 10,00 kuna za 1 m2 dnevno, s tim da je najmanja površina zakupa 5 m2.

 

Početni iznos zakupnine za korištenje javne površine za postavljanje kioska svih namjena iznosi 1.000,00 kn/mjesečno.

 

Za parking mjesta iz točke 19., 20., 21., 22., 27., 28., 29., 30., 31., 35. 37. i 38. utvrđuje se početni iznos od 7,00 kuna/dan, a za parking mjesta iz točke 24., 25., 26., 39., 40. i 42. utvrđuje se početni iznos od 10,00 kuna/dan.

 

Za parking mjesta iz točke 12., 32., 33., 34. i 36.  utvrđuje se početni iznos od 5,00 kuna/dan.

 

Za povremenu ambulantnu prodaju razne robe putem pokretnih prodavača (prodaja iz vozila,  ulični prodavači s kolicima i sl.) iz točke 18. iznosi 100,00 kn dnevno.

 

Za postavljanje reklamnih panoa iz točke 41. utvrđuje se početni iznos od 50,00 kuna/m2 mjesečno.

 

V.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti, osim za točke 19., 20., 21., 22., 24., 25. 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. i 42.

 

VI.

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu.

 

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za javne površine iz točke 42. glave I. iznosi 300,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije broj: HR4024070001100306029, model HR00,  i OIB.

 

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup javnih površina iz točke 10. i 14. iznosi 2.000,00 kn, a za zakup ostalih javnih površina iznosi 200,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Proračuna Općine Župa dubrovačka broj: HR5924070001860200001 s pozivom na broj HR68  5738-OIB.

 

Odabranom ponuditelju koji je sklopio ugovor o zakupu javne površine, jamčevina se uračunava u zakupninu.

 

Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 60 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

VII.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je zaključiti Ugovor o zakupu javne površine u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti. U protivnom smatrat će se da je odustao od Ugovora, a jamčevina neće biti vraćena.

 

VIII.

Rok za podnošenje ponuda za natječaj je 8 (osam) dana  od dana objave javnog natječaja.

Ponude se podnose općinskom načelniku Općine Župa dubrovačka, poštom preporučeno ili osobno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom ”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU- NE OTVARAJ”.

 

 

 

 

IX.

Ponuda mora obvezno sadržavati:

 • iznos ponuđene zakupnine
 • oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev
 • točan opis s mjerama štanda ili kioska koji se namjerava postaviti (po mogućnosti fotografiju)
 • namjenu, odnosno djelatnost koja će se obavljati na javnoj površini
 • za javne površine namijenjene parkiranju osobnih vozila navesti broj traženih parking mjesta.

 

X.

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:

 1. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 2. potvrdu ili ovjereni preslika potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske ili preslika osobne iskaznice
 3. preslika obrtnice za fizičke osobe
 4. preslika rješenja o upisu u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga
 5. upis ili ovjereni preslika upisa u registar Trgovačkog suda (za pravne osobe).

 

 

XI.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Općini Župa dubrovačka do dana zaključenja natječaja.

 

XII.

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se sukladno odredbama Odluke.

 

XIII.

Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Općinski načelnik

 

Silvio Nardelli

 

javni-natjecaj-javne-povrsine-18

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava radova Nastavak izgradnje potpornih zidova PZ 2 –PZ 5 unutar obuhvata Groblja Dubac

Općina Župa dubrovačka, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova radi Nastavaka izgradnje potpornih zidova PZ 2 –PZ 5 unutar obuhvata Groblja Dubac. Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupaka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnostiu postupcima javne nabave.

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnika objavljen je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave i može se pronaći na poveznici

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 22. ožujka 2018. godine.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 17. Odluke o gospodarenju nekretninama (u daljnjem tekstu: Odluka) i Zaključka Općinskog vijeća KLASA: 363-05/18-01/03, URBROJ: 2117/08-01-18-3, od                    5. ožujka 2018. godine, raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup građevnog zemljišta

I.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup građevnog zemljišta na području Općine Župa dubrovačka i to dio čest. zem. 333/3 i 326/2 obje K.O. Čibača ukupne površine 500 m2 predviđene namjene: parkirališni prostor, otvoreno skladište i sl.

II.

Građevno zemljište daje se u zakup na vrijeme od 5 godine.

III.

Javni natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama po postupku i uvjetima propisanom člankom 17. Odluke.

 IV.

Početni mjesečni iznos zakupnine za korištenje građevnog zemljišta ne može biti manji od 425 €/mjesečno + PDV, protuvrijednost u kunama na dan uplate po prodajnom tečaju HNB-a.

V.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti za koju traže zakup neizgrađenog građevnog zemljišta.

VI.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamstveni polog u visini od 10.000,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Proračuna Općine Župa dubrovačka broj: HR5924070001860200001 s pozivom na broj HR68 5738-OIB.

Uplaćeni polog uračunat će se najpovoljnijem ponuditelju u zakupninu, a ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćeni polog vratiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana izbora najboljeg ponuditelja.

VII.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je zaključiti Ugovor o zakupu u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti. U protivnom smatrat će se da je odustao od Ugovora, a jamstveni polog neće biti vraćen.

VIII.

Rok za podnošenje ponuda za natječaj je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Ponude se podnose općinskom načelniku Općine Župa dubrovačka, poštom preporučeno ili osobno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom ”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA ZAKUP GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA- NE OTVARAJ”.

IX.

Ponuda za zakup nekretnine obvezno sadrži:

 • iznos ponuđene zakupnine
 • točan opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati, izgled otvorenog skladišta, parkinga i sl. (po mogućnosti fotografiju).

X.

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:

 • osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, prebivalište za fizičke osobe/naziv tvrtke i sjedište pravne osobe, preslika osobne iskaznice ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB),
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • broj računa ponuditelja za povrat jamstvenog pologa.

XI.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Općini Župa dubrovačka do dana zaključenja natječaja.

XII.

Mjerilo za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi najpovoljniji ponuditelj.

XIII.

Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

XIV.

Općina Župa dubrovačka zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti u svako doba bez obrazloženja.

 

 

Općinsko vijeće

 

Lovorko Klešković

 

 

 

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE

Na temelju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka KLASA: 947-01/18-01/06

URBROJ: 2117/08-02-18-5, od 5. ožujka 2018. Općinsko vijeće objavljuje

NATJEČAJ

za prikupljanje pismenih ponuda

za prodaju nekretnine

 

I.                   PREDMET PRODAJE

 1. 22/29 dijelova čest. zem. 864 K.O. Zavrelje ukupne površine 22 m2

 

II.                PROCIJENJENA VRIJEDNOST- najniža cijena

 • za nekretninu koja je predmet prodaje najniža cijena je 78,32 €/m2, protuvrijednost u kunama po prodajnom tečaju HNB-a na dan uplate.

Ponuđena nekretnina prodaje se u viđenom stanju, a može se razgledati za vrijeme trajanja natječaja svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 020/487-476.

 

III.             UVJETI PRODAJE

Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Jamčevina iznosi 10.000,00 kuna i uplaćuje se na žiro račun Općine Župa dubrovačka broj HR5924070001860200001 s pozivom na broj: HR68 – 7757 – OIB, sa naznakom-za natječaj za kupnju nekretnine.

Kupac nekretnine snosi troškove vještačenja i objave natječaja.

Plaćeni iznos jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu odnosno vraća ponuditelju.

 

IV.             SADRŽAJ PONUDE

 • za fizičke osobe: preslika O.I. ili preslika domovnice
 • OIB
 • za pravne osobe: izvod iz sudskog registra, podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje, podaci o bonitetu (BON 1, BON2)
 • iznos ponuđene cijene.

V.                PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponude dostaviti preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom ”ne otvarati-ponuda za natječaj za kupnju nekretnine” – na adresu: Općina Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

Općina Župa dubrovačka zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti natječaj prije njegovog prihvaćanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, a uplaćena jamčevina će biti vraćena svim ponuditeljima u roku od 8 dana.

 

Općina Župa dubrovačka

 

SAZVANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak, g. Lovorko Klešković, sazvao je 5.sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 5. ožujka 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže:

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Projekcije potrošnje za 2019. godinu
 3. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Projekcije potrošnje za 2020. godinu
 4. Prihvaćanje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Župa dubrovačka
 5. Prihvaćanje Poslovničke Odluke o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Župa dubrovačka
 6. Prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Dodatka ugovoru s društvom Mlini d.o.o.
 7. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javnih površina Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 8. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 9. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Izrada troškovnika i obavljanje stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 10. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Nabavka prometnih znakova i opreme te iscrtavanje horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 11. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2018.
 12. 12.  Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačke 2018. godini
 13. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora  na Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 14. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 15. Prihvaćanje Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka
 16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Općine Župa dubrovačka
 17. Prihvaćanje Odluke o načinu pružaja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 18. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 19. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 20. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama
 21. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
 22. Prihvaćanje Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka
 23. Prihvaćanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na gradnju puta-Romanović
 24. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2018.
 25. Prihvaćanje Zaključka o davanju dijela čest.zem. u zakup
 26. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine – dio čest. zem. 864 k.o. Zavrelje
 27. Prihvaćanje Odluka o imenovanju Odbora
 28. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković,  v.r.

JAVNI UVID ZA ŠUMOVLASNIKE I JAVNA RASPRAVA ZA PRIJEDLOG PROGRAMA GOSPODARENJA U PRIVATNIM ŠUMAMA

JAVNI UVID ZA ŠUMOVLASNIKE

I JAVNA RASPRAVA ZA PRIJEDLOG PROGRAMA GOSPODARENJA U

PRIVATNIM ŠUMAMA

Za gospodarsku jedinicu DUBROVAČKE ŠUME

 

Pozivaju se vlasnici šuma da mogu vršiti uvid u prijedlog izrađenog Programa gospodarenja za privatne šume

Dubrovačko područje , uvid se može obaviti svaki radni dan od 09.veljače do 22.veljače između 11 i 13 sati

prostorima Šumarije Dubrovnik , na adresi Bosanka 49 a

 

Program gospodarenja za G.J. „Dubrovačke šume“ obuhvaća katastarske općine: Brašina, Brsečine, Buići, Čajkovica, Čelopeci, Čibača, Donji Brgat, Dubravica, Dubrovnik, Gornji Brgat, Grbavac, Gromača, Kliševo, Knežica, Komolac, Ljubač, Makoše, Martinovići, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Obuljeno, Orašac, Osojnik, Petrača, Petrovo Selo, Plat, Prijevor, Rožat, Soline, Sustjepan, Šumet, Trsteno, Zaton i Zavrelje.

 

Javna rasprava će se održati u mjestu SREBRENO

Ulica Vukovarska 48, zgrada općine Župa dubrovačka

22.02.2018. u 13:00 sati.

dubrovacke-sume-jav-raspr

JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”

Na temelju članaka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka (KLASA: 350-02/17-01/25, URBROJ: 2117/08-07-17-02) od 07. veljače 2018. Općina Župa dubrovačka objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”

 1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar” (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 30 dana, od 19. veljače do 23. ožujka 2018. godine.
 2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 09.00 do 12.00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr)
 3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 26. veljače 2018. godine s početkom u 14.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.
 4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 19. veljače do zaključno 23. ožujka 2018. godine.
 5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
 6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Jure Marić, prof.

2_objava_jr_pp_upu_skolski_centar