Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 022-05/21-09/01
URBROJ: 2117-8-02-23-21
Srebreno, 14. prosinca 2023.

Vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka
– S V I M A –

Sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak, 19. prosinca 2023. godine s početkom u 13.00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:

 1.  Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna i Izmjenama i dopunama Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 3. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 6. Prijedlog Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu i Projekcija potrošnje za 2025. i 2026. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 10. Prijedlog Programa obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2024. godinu
 11. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2024. godini
 12. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2024. godinu
 13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Župa dubrovačka namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka u 2024. godini
 14. Prijedlog Odluke o davanju financijskog jamstva društvu Čistoća d.o.o.
 15. Prijedlog programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u kulturi Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 16. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 17. Prijedlog Programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
 18. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu
  • materijali za ovu točku dostaviti će se na sjednici Općinskog vijeća
 19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2023. godini
 20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2024. godini
 21. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu
 22. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Kriste, v.r.


DOKUMENT:

Dnevni red 21. sjednice – Preuzmi dokument

Općina Župa dubrovačka uredila vanjsko vježbalište pokraj ‘’nove škole’’ na Mljekari uz sufinanciranje Hrvatske Lutrije d.d.

 

Prije par dana dovršeno je uređenje vježbališta neposredno uz Osnovnu školu Župa dubrovačka

Ukupna vrijednost radova na predmetnom vježbalištu iznosila je 47.831,25 eura (s uključenim PDV-om), od čega je Hrvatska Lutrija participirala s 12.000,00 eura dok je ostatak sredstava osigurala Općina Župa dubrovačka.

Naime, krajem 2022. godine Općina Župa dubrovačka javila se na natječaj koji je raspisala Hrvatske Lutrije te je dobila namjenska sredstva za opremanje vanjskog vježbališta. Lokacija je dogovorena s Osnovnom školom Župa dubrovačka, a nakon izrade projektne dokumentacije i provedbe javne nabave pristupilo se izvođenju radova.

Vježbališta je opremljeno s 7 sprava za vježbanje, od kojih je jedna namijenjena osobama s invaliditetom.

 

Vježbalište su i službeno otvorili članica uprave Hrvatske lutrije, gđa. Nikolina Klaić, općinski načelnik, gosp. Silvio Nardelli te ravnatelj Osnovne škole, gosp. Anton Jurkić.

 

Ova investicija je samo nastavak niza ulaganja u sportsku infrastrukturu koje Općina Župa kontinuirano provodi posljednjih godina, nakon dovršetka multifunkcionalnog dječjeg i sportskog igrališta Brašina ove godine, otvoreno je isto takvo igralište u naselju Mandaljena (vrijednost svih radova uključujući i cjelovito uređenje sustava odvodnje oborinskih voda bila je 206.000,00 eura s uključenim PDV-om), a dovršena je i izrada projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gornji Brgat.

Također, započeta je izgradnja dječjeg igrališta u naselju Čibača (ugovorena vrijednost radova u iznosu 237.966,88 eura s uključenim PDV-om), a dovršetak radova očekuje se u prvoj polovici 2024. godine.

 

Neposredno uz danas  otvoreno vježbalište planirano je i uređenje dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti gotovo 65.000,00 eura (s uključenim PDV-om), a radovi su planirani već početkom 2024. godine.

 

Osim ulaganja u uređenja i izgradnju novih dječjih i sportskih igrališta, Općina kontinuirano ulaže u održavanje svih postojećih igrališta pa je tako u tijeku zamjena reflktora na igralištima Plat, ”stara škola” na Kantulama te na igralištu ”nove škole” na Mljekari.

 

Na Natječaju za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini objavljenom od strane Ministarstva turizma i sporta, Općina Župa dubrovačko uspješno je prijavila projekt ”Nabava i ugradnja umjetne trave na malo nogometno igralište u sklopu SRC-a Čibača” te dobila iznos od 25.290,00 eura što predstavlja 75 % sredstava potrebnih za realizaciju projekta (ukupna vrijednost projekta je 31.612,50 eura s uključenim PDV-om). Projektom je planirana zamjena postojeće dotrajale umjetne trave na malom nogometnom igralištu te postavljanje mobilnih golova s mrežama. Općina Župa dubrovačka odsigurala je ostatak sredstava, provela natječaj te se dovršetak radova očekuje do konca ove godine.

 

Objavljene liste ovogodišnjih stipendija – načelnik Nardelli  povećao iznos stipendija za 25 posto

Po prijedlogu Odsjeka za društvene djelatnosti i kulturu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Jure Marić,  odobrio je liste stipendista Općine Župa dubrovačka  po različitim kategorijama. Liste su objavljene na službenim stranicama Općine .

Stipendije su odobrene  u kategoriji uspješnosti, deficitarnih zanimanja i stradalnika Domovniskog rata.

Kako bi se obuhvatio što veći broj stipendista, kao i svake godine, OTP banka priključila se donacijom u iznosu od 10.000 eura. Zaklada Antuna Miloslavića pok. Luka Postranje  već osmu godinu za redom priključuje  se programu stipendiranja Općine Župa dubrovačka te je svojom donacijom od 9.450,00 eura obuhvatila  redoslijedom po prosjeku : 2 najbolja studenta prve godine, te 5 najboljih studenta sa viših godina koji su bili ispod crte.

Potpisivanje ugovora upriličit će se u vijećnici Općine na trećem katu u petak 22. prosinca s početkom u 10:00 sati . Tek po potpisivanju ugovora,  korisnicima stipendija će se moći izvršiti isplata. U prvoj isplati bit će obuhvaćena  4 mjeseca,  od rujna do prosinca.

Načelnik Silvio Nardelli povećao je iznos svih stipendija za 25 % u odnosu na iznos stipendija od prethodne godine.

Stipendija za učenike iznosi 65,00 eura mjesečno, za studente koji se školuju u Dubrovniku 110,00 eura, a za one koji studiraju izvan Dubrovnika stipendija iznosi 135,00  eura.