SAZVANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sazvana 1. konstituirajuća sjednica općinskog vijeća za 16.LIPNJA (srijeda) 2021. godine u 14:00 sati.

Nakon utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora 2021.godine za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, pročelnik JUO saziva 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici će se izabrati predsjednik i podpredsjednik Općinskog vijeća i radna tijela Općinskog vijeća.

Dnevni red 1. konstituirajuće sjednice

Kartica za ulazak u lučicu Srebreno

Obavještavamo vlasnike kartica za ulazak u lučicu Srebreno da do 11.lipnja 2021. godine uplate iznos od 300,00 kuna na žiro račun Općine Župa dubrovačka

IBAN: HR5924070001860200001
MODEL: HR 68
POZIV NA BROJ: 7706-OIB

Vlasnicima kartica koji ne izvrše uplatu, kartice će biti poništene odnosno s istima se neće moći ući u lučicu Srebreno.

Također napominjemo da vlasnici vezova u lučici Srebreno, koji do sada nisu imali važeću karticu, pravo na istu mogu ostvariti uplatom od 450,00 kuna na navedeni račun. Uz dokaz o plaćanju i registraciji (vlasnosti) plovila, potrebnu karticu možete preuzeti u Općini Župa
dubrovačka.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2021

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“ broj 1/10, 15/13 i 6/18) (u daljnjem tekstu: Odluka), članka 2. Tarife naknada za korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“ broj 12/16) (u daljnjem tekstu: Tarife) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka KLASA: 363-05/21-01/07, URBROJ: 2117/08-01-21-1, od 27. svibnja 2021. godine, Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije i Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina

 

I.

Predmet natječaja su javne površine na području Općine Župa dubrovačka za namjene i djelatnosti, kako slijedi:
01. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana – za postavljanje 7 pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja – 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2),
02. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice – površine raspoređene uz šetnicu za postavljanje pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja i izleta – 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2),
03. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (ispod vanjske teretane) za postavljanje jednog štanda (5 m2) za prodaju voća i voćnih prerađevina, te jednog štanda (5 m2) za prodaju rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita i opreme,
04. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice, kod dječjeg igrališta, za postavljanje jednog štanda (5 m2) za prodaju palačinki i sokova, te jednog štanda (5 m2) za prodaju rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita i sl.
05. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u parku Striježice uz šetnicu – površina za postavljanje hladnjaka za prodaju sladoleda – (5 m2),
06. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (kod vanjske teretane) za postavljanje baldehina za masažu (10 m2);
07. dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, na platou sjeverozapadno od ”Čeških banja” – za postavljanje 2 kioska trgovačko-ugostiteljske namjene (2 x 15m2), ugostiteljskih stolova (2 x 30 m2),
08. dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, Vukovarska ulica, ispred čest. zgr. 252 (zgrada Općine), površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 15 m2,
09. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 63 m2,
10. dio čest. zem. 971 K.O. Plat, Pod Maslovo – površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 34 m2 i površina za postavljanje hladnjaka za prodaju sladoleda – 5 m2,
11. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana – površina za postavljanje kioska za prodaju pekarskih proizvoda (kruha, peciva, kolača i sl.) te sokova i drugih napitaka – 12 m2,
12. dio čest. zem. 333/3 obje K.O. Čibača, u poslovnoj zoni – površina za postavljanje više kioska i štandova različite namjene – ukupno 200 m2,
13. dio čest. zem. 457/3 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, 1 parking mjesto,
14. dio čest. zem. 436/3 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 16 parking mjesta broj 1 i od 3 do br. 17,
15. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 6 parking mjesta od broja 18 do broja 23,
16. dio čest. zem. 748/2 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 13 parking mjesta od broja 25 do broja 37,
17. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 20 parking mjesta od broja 38 do broja 57, i to: 1 x 7, 1 x 2, 1 x 5, 2 x 3 parking mjesta,
18. dio čest.zem. 1525/1 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice, kod kuće Mišetić – 1 parking mjesto,
19. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, ispred HE Zavrelje – 5 parking mjesta od broja 58 do broja 62,
20. dio čest.zem. 1525/1 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice, istočno od ulaza u HE Zavrelje – 1 parking mjesto,
21. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, Šetalište Marka Marojice – 11 parking mjesta od broja 63 do broja 73,
22. dio čest. zem. 732 K.O. Soline – 1 x 3 i 1 x 2 parking mjesta (5 parking mjesta),
23. dio čest. zem. 835/5 K.O. Soline – 1 parking mjesto,
24. dio čest. zem. 1169 K.O. Plat, (kod crkvice Sv. Duha) jedno parking mjesto.
25. dio čest. zem. 930/1 K.O. Soline, kod kućnog broja Smokovijenac 46, uz lokalnu nerazvrstanu cestu D8 – HE Dubrovnik, 11 parking mjesta od broja 1 do broja 11,
26. dio čest. zem. 456/7 K.O. Brašina, Popolica – 15 parking mjesta od broj 1 do broja 15,
27. dio čest. zem. 456/6 K.O. Brašina, Popolica, kod kuće Đurković – 3 parking mjesta od broja 1 do 3,
28. dio čest. zem. 780/2 K.O. Brašina, ispred zgrade MLINI d.o.o. u Srebrenom, Vukovarska 44, – 8 parking mjesta od broja 1 do broja 8,
29. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, Put dr. Ante Starčevića, kod zdravstvene stanice, – 6 parking mjesta od broja 1 do broja 6,
30. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana, kod caffe bara Luna, – 15 parking mjesta od broja 1 do broja 15,
31. dio čest. zem. 171 K.O. Buići – 1 parking mjesto za autobus,
32. dio čest. zem. 50/1 K.O. Zavrelje, uz morsku taracu u Mlinima, 4 mjesta za postavljanje reklamnih panoa dimenzija 1m x 0,8 m,
33. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, kod poslovnog centra Spiona, za postavljanje većih reklamnih panoa,
34. dio čest. zem. 748/2, 741/1, 775/6 i 775/2 K.O. Brašina, u parku Striježice, za postavljanje reklamnih panoa ( do 1 m2 ) i smjerokaza,
35. dio čest. zem. 333/3 i 326/2 obje K.O. Čibača, u poslovnoj zoni – površina za prodaju presadnica povrća, cvijeća te ukrasnog i začinskog bilja – 3 x 5 m2 (ukupno 15 m2),
36. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana 10, za iznajmljivanje električnih bicikla i električnih romobila,
37. čest.zem. 1021 K.O. Zavrelje (muo Mlini) 18 parking mjesta.
38. dio čest.zem. 456/3 K.O. Brašina, Popolica kod kućnog broja 118, jedno parking mjesta,

II.

Detaljnije obavijesti o navedenim lokacijama zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa dubrovačka, Srebreno radnim danom u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

III.

Javne površine iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 36., 37.,38. i 39 daju se u zakup u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine.

Javne površine iz točke 28., 31. i 33. daju se u zakup u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 30. travnja 2021. godine.

Javne površine iz točaka 7. i 11. daje se u zakup u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 30. travnja 2025. godine.

Zakupcu iz točke 7. osiguran je električni priključak dok ostali zakupci samostalno (po potrebi) osiguravaju električni priključak za navedene lokacije, te eventualne dozvole nadležnih organa.

IV.

Početni mjesečni iznos zakupnine za korištenje javne površine iz točke 7., 8., 9., i 10. – za postavljanje ugostiteljskih stolova iznosi 2,00 kune po m2 na dan.

Početni iznos naknade za korištenje javnih površina za postavljanje stolova, pultova (štandova) i slično, a za prodaju suvenira, bižuterije, proizvoda domaće radinosti, prodaju presadnica povrća, cvijeća te ukrasnog i začinskog bilja i slično, kao i za postavljanje baldehina, te aparata za prodaju osvježavajućih pića (mikser) te aparata/hladnjaka za sladoled (konzervatori) 7,00 kuna za 1 m2 dnevno, s tim da je najmanja površina zakupa 5 m2 .

Početni iznos zakupnine za postavljanje pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja i izleta, 10,00 kuna za 1 m2 dnevno, s tim da je najmanja površina zakupa 5 m2.

Početni iznos zakupnine za korištenje javne površine za postavljanje kioska svih namjena iznosi 1.000,00 kn/mjesečno.

Za parking mjesta iz točke 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 28. i 30. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 7,00 kuna/dan, a za parking mjesta iz točke 18., 19, 20., 21. i 31. i 37. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 10,00 kuna/dan.

Za parking mjesta iz točke 26., 27., 38. i 39. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 5,00 kuna/dan.

Za iznajmljivanje bicikla i romobila iz točke 36. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 200,00 kuna po komadu mjesečno.

Za postavljanje reklamnih panoa iz točke 32., 33., 34. utvrđuje se početni iznos od 50,00 kuna/m2 mjesečno.

V.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti, osim za točke 13., 14., 15., 16., 17., 18.,19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 37. i 38.

VI.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za javne površine iz točke 37. glave I. iznosi 300,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije broj: HR4024070001100306029, model HR00, i OIB.

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju za ostale javne površine moraju položiti jamčevinu, a uplaćuju je u korist Proračuna Općine Župa dubrovačka IBAN: HR5924070001860200001, model: HR68, poziv na broj: 5738 – OIB.
– Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup javnih površina iz točke 7., 11., 12. iznosi 3.000,00 kn.
– Za zakup javnih površina iz točaka 26., 27., 38. i 31. jamčevina iznosi 150,00 kn, iz točaka 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 28. i 30. jamčevina iznosi 200,00 kuna, a iz točaka 18., 19, 20., 21. i 31. i 37. jamčevina iznosi 300,00 kuna.
– Za zakup javne površine iz točke 8. jamčevina iznosi 1.000,00 kn, a iz točaka 9. i 10. jamčevina iznosi 2.000,00 kuna.
– Za zakup javnih površina iz točke 3., 4., 5. i 36. iznosi 1.000,00 kn, a iz točke 1., 2. i 6. iznosi 2.000,00 kuna.
– Za zakup javnih površina iz točke 32., 33., i 34. iznosi 100,00 kuna.

Odabranom ponuditelju koji je sklopio ugovor o zakupu javne površine, jamčevina se ne vraća nego uračunava u posljednji mjesec ugovorene zakupnine.

Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 60 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Uplaćena jamčevina se ne vraća ukoliko odabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

VII.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je zaključiti Ugovor o zakupu javne površine u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti. U protivnom smatrat će se da je odustao od Ugovora, a jamčevina neće biti vraćena.

VIII.

Rok za podnošenje ponuda za natječaj je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.
Ponude se podnose kako slijedi:
1) Ponude za javne površine iz točke 39. (muo Mlini) se podnose Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, poštom preporučeno ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, s naznakom
”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU MUO MLINI – NE OTVARAJ”.

2) Ponude za sve ostale javne površine se podnose Općinskom načelniku Općine Župa dubrovačka, poštom preporučeno ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, s naznakom

”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU- NE OTVARAJ”.

IX.

Ponuda mora obvezno sadržavati:
• oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev
• iznos ponuđene zakupnine
• točan opis s mjerama štanda ili kioska koji se namjerava postaviti (po mogućnosti fotografiju)
• namjenu, odnosno djelatnost koja će se obavljati na javnoj površini
• za javne površine namijenjene parkiranju osobnih vozila navesti broj traženih parking mjesta te NAZNAČITI I REDNI BROJ TRAŽENOG PARKING MJESTA (koja u natječaju imaju brojeve).

X.

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o uplaćenoj jamčevini
2. potvrdu ili ovjereni preslika potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske ili preslika osobne iskaznice
3. preslika obrtnice za fizičke osobe
4. preslika rješenja o upisu u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga
5. upis ili ovjereni preslika upisa u registar Trgovačkog suda (za pravne osobe)

XI.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Općini Župa dubrovačka do dana zaključenja natječaja.

XII.

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se sukladno odredbama Odluke.

XIII.

Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Općinski načelnik

Silvio Nardelli

 

JAVNI NATJEČAJ JAVNE POVRŠINE

Položeni vijenci na spomen pločama poginulih branitelja

Načelnik Silvio Nardelli svim žiteljima čestita Dan Općine i 29. godišnjicu oslobođenja Župe dubrovačke.

Obilježavajući  Dan Općine i obljetnicu oslobođenja Župe dubrovačke predstavnici Općine Župa dubrovačka, zajedno s članovima udruga proizašlih iz Domovinskog rata i obiteljima poginulih branitelja  položili su vijence i zapalili svijeće na 12 spomen ploča braniteljima koji su poginuli u Župi dubrovačkoj.
Vijenci su položeni na Brgatu, u Gajinama, na Petrači, u parku Srebreno, u Mlinima, Platu, Kuparima, Donjoj Čibači, te na Osojniku u čast poginulom branitelju iz Župe dubrovačke.
Na Spomen obilježju u Mandaljeni večeras, s početkom u 19:00 sati služit će se Sveta misa , a nakon mise položit će se vijenci i upaliti svijeće svim poginulim za Hrvatsku.

Sutra se obilježava Dan Općine i obljetnica oslobođenja Župe dubrovačke

 

Sutra 26. svibnja obilježava se  Dan Općine i obljetnica oslobođenja Župe dubrovačke. Obzirom je izborna godina i općinsko vijeće još uvijek nije konstituirano,  formalnog dijela obilježavanja proslave, odnosno svečane sjednice kao ni dodjela nagrada i priznanja  ove godine neće biti.

Predstavnici Općine Župa dubrovačka zajedno s predstavnicima Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Župa dubrovačka , Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata i Dragovoljaca Hrvatske ratne mornarice Dubrovnik, položit će vijence kod spomen-ploča palih hrvatskih vitezova.

Polazak povorke prema spomen pločama iz Općine je kao i svake godine  u 9:00 sati.

U 19:00 sati na Spomen obilježju u Mandaljeni upriličit će se Sveta misa, nakon čega će uslijediti zajedničko polaganje vijenaca uz molitvu i odrješenje za sve hrvatske vitezove.

 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi- DNŽ

 

Dubrovačko-neretvanska županija je na svojim mrežnim stranicama objavila

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godini.

Pravo na potporu imaju nositelji poljoprivrednog gospodarstva upisani u

Upisnike u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju, registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (OPG-ovi,

obrti, trgovačka društva, zadruge, mladi poljoprivrednik), znanstvene i

stručne institucije, udruge, ustanove, i druge pravne osobe.

Županija kroz 13 mjera i 3 podmjere podupire razvoj poljoprivrede .

Javnim pozivom je definirana potrebna dokumentacija, postupak dodjela

sredstava i obveze korisnika.

Zahtjevi po ovom pozivu se mogu podnositi do 15. studenoga 2021. godine,

odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete pronaći na linku u nastavku!

Javni poziv poljoprivreda 2021.