OBAVIJEST O ODVOZU KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

OBAVIJEST O ODVOZU KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA
Krupni (glomazni) otpad moguće je odložiti u PONEDJELJAK (25. ožujka) i UTORAK (26. ožujka) u spremnike postavljene na sljedećim lokacijama:

1. Donji Brgat (pored odlagališta)
2. Čibača (iza Prime)
3. Čibača (Potočina)
4. Zagruda
5. Soline (odlagalište)

Krupni (glomazni) otpad može se besplatno predati u sljedeća reciklažna dvorišta:
1. Pod Dubom, Vladimira Nazora 2A, Dubrovnik
(radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom 13:00 – 20:00, utorkom i četvrtkom 08:00 – 15:00 te subotom 07:00 – 12:00)
2. Mokošica, Vinogradarska 2, Mokošica
(radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom 07:00 – 14:00, utorkom i četvrtkom 12:00 – 19:00 te subotom 07:00 – 12:00)
Građani također mogu i naručiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada putem telefona 0800 606 707.

Konstituiran Savjet mladih Općine Župa dubrovačka

Na temelju raspisanog Javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka te Odluke Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka od 25. siječnja 2024. sazvana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka.

Na konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 20. veljače 2024. godine, za predsjednika Savjeta izabran je Nikola Handabaka, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Ivana Vuličević.

Izborom predsjednika konstituiran je Savjet mladih Općine Župa dubrovačka

NOVA ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Od prvi siječnja ove godine u primjeni je nova Odluka o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka koja je osim usklađivanja sa izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi  korisnicima donijela  niz pogodnosti i povećanja.

Što se tiče usklađivanja sa zakonom usklađene su odredbe prebacivanja na euro, osigurana su sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja osobama koje se vode na Zavodu za socijalni rad pod pravom zajamčene minimalne naknade.

Pokazala se i potreba za dodatnom zaštitom  građana s niskim primanjima te se novom Odlukom povećava cenzus prihoda za samca ili kućanstvo prilikom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Jednoroditeljskim obiteljima/kućanstvima za koje istraživanja pokazuju da je rizik od siromaštva iznadprosječan, naknada je povećana  za dodatnih 50%. Pa će tako svako dijete samohranog roditelja dobivati mjesečnu naknadu od  30,00 eura. Pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu od 200,00 eura mjesečno po novoj odluci ostvaruju djeca bez oba roditelja i to svako maloljetno dijete i dijete koje se redovito školuje, a ima prebivalište na području Općine Župa dubrovačka.

S obzirom na to da se u socijalnim politikama skupina osoba starije životne dobi prepoznaju kao jedna od najugroženijih skupina,  novom Odlukom povećan je cenzus za priznavanje prava na stalnu novčanu pomoć za svakodnevne troškove umirovljenika.

Svi umirovljenici kojima ukupna primanja ne prelaze 300 eura, ostvarit će mjesečnu naknadu od  30,00 eura.

Osobama preko 65 godina bez  ikakvih primanja naknada se povećava na 40 eura mjesečno. Znatno se povećala naknada korisnicima osobne invalidnine na 60,00 eura mjesečno, zajamčene minimalne naknade na 40,00 eura i tuđe pomoći i njege na 20 eura.

Novom odlukom povećala se naknada i za opremu novorođenog djeteta.

Roditelji iz Župe dubrovačke za svako novorođeno dijete dobit će naknadu:

200 eura za prvo dijete,

300 eura za drugo dijete,

500 eura  za treće dijete i

i 1.000 eura za četvrto i svako sljedeće dijete.

Korisnici koji su lani ostvarivali prava na mjesečne naknade,  u veljači su obnovili dokumentaciju. U tijeku je obrada dostavljenih zahtjeva nakon čega će se u ovom mjesecu izvršit uplata za prva tri mjeseca.

U svakom trenutku tijekom godine , oni korisnici koji ostvare uvjete za bilo koje od navedenih prava mogu podnijeti zahtjev koji se nalazi na službenim stranicama Općine Župa dubrovačka .

 

Privremena regulacija prometa na dijelu ulice Put Pera Kojakovića u naselju Čibača

Zbog već najavljenih radova na postavljanju telekomunikacijske infrastrukture (optike), od utorka, 20.veljače 2024. do četvrtka 22 veljače, postaviti će se privremena regulacija u ulici Put Pera Kojakovića od kućnog broja 35 do 39.

Molimo stanovnike za strpljenje i razumijevanje obzirom na moguće otežano prometovanje i povremeno zatvaranje prometa tijekom izvođenja radova.

Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 022-05/21-09/01
URBROJ: 2117-8-02-24-22
Srebreno, 16. veljače 2024.

Vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka
– S V I M A –

Sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak 26. veljače 2023. godine s početkom u 13:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a “Kupari I”
  4. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župadubrovačka za 2024. godinu
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Lovrić, Kristović i dr.)
  6. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Kriste, v.r.


DOKUMENT:

Dnevni red 21. sjednice – Preuzmi dokument