Kao što je ranije najavljivano te u više navrata predstavljeno javnosti, mjesečne pokazne karte za siječanj 2023. godine prodavat će se po novim cijenama.

Nove cijene pokaznih karata za siječanj 2023. godine, čija prodaja počinje 28.12.2022. iznose:

GRAD DUBROVNIK

Građanska kartica (Abonamenat) – 350, 00 kn (46,45 EUR)

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA:

Građanska kartica (Abonamenat) – 400. 00 kn (53,09 EUR)

OPĆINA KONAVLE

Građanska kartica (Abonamenat) – 600, 00 kn (79,63 EUR)

 

Korisnici Građanske kartice (abonamenta)  – Grad, isti, po novim cijenama, mogu koristiti na autobusnim linijama koje prometuju na užem i širem gradskom području, administrativnom prostoru Grada Dubrovnika, (Orsula- Brsečine).

Libertas Dubrovnik pravovremeno će nastaviti komunicirati s korisnicima usluga javnog prijavoza o ovom i ostalim promjenama.