U pedijatrijskoj ordinaciji u Župi dubrovačkoj načelnik Silvio Nardelli jučer je zajednom sa ravnateljem Doma zdravlja Brankom Bazdanom i pomoćnicom ravnatelja Vedranom Ivotom, posjetio novu pedijatricu dr.Ivanu Domić. Ordinacija za zdravstvenu zaštitu djece od 1. rujna ove godine djeluje u sastavu Doma zdravlja Dubrovnik, dok je dosadašnja pedijatrica dr. Mirela Čurlin bila je u koncesijskom najmu. Zbog velikog broja djece Općina Župa dubrovačka je svibnju 2009. godine u suradnji sa Domom zdravlja ustupila adekvatan prostor u svom vlasništvu bez naknade te osigurala potrebna sredstva za adapataciju istog , dok je Dom zdravlja osigurao opremu za namještanje prostora te stručno osoblje za rad. Dolaskom nove pedijatrice dr. Ivane Domić promijenjeno je radno vrijeme Pedijatrijske ordinacije u Srebrenom. Novo radno vrijeme je: – parni datumi: od 07:00 – 14:30 (rad s pacijentima od 7:00 do 13:00) – neparni datumi; od 13:30 – 20:30 (rad s pacijentima od 14:00 do 19:00) Ordinacija radi i dvije parne subote u mjesecu. Telefon ordinacije je 487-183 U ambulanti je sa radom nastavila dosadašnja medicinska sestra Ana Sambrailo. Načelnik Nardelli poželio je Dr. Domić puno uspjeha u liječenju najmlađih pacijenata i pomoći njihovim roditeljima.