Grb općine Župa dubrovačka

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim

učenicima i studentima, te onima deficitarnih zanimanja s područja Općine Župa dubrovačka

U školskoj odnosno akademskoj godini 2017./2018. dodijelit će se:

ZA UČENIKE – 14  STIPENDIJA

  1. Redoviti učenici 2., 3. i 4. razreda srednje škole koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili odličan uspjeh (10 stipendija)
  2. Redoviti učenici 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole deficitarnih zanimanja

(elektroinstalater, elektromehaničar, konobar, kuhar, slastičar, medicinska sestra, fizioterapeutski tehničar) koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50  (4 stipendije)

ZA STUDENTE – 29 STIPENDIJA

  1. studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili odličan uspjeh ( 5 stipendija )
  2. studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili vrlodobar i odličan uspjeh  (20 stipendija)
  3. studenti studija deficitarnih zanimanja

(doktor medicine, profesor informatike/ matematike, magistar farmacije, magistar medicinske biokemije, psiholog, socijalni pedagog, logoped, stručni prvostupnik sestrinstva, inženjer arhitekture, defektolog) koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50

-studenti prve godine (1 stipendija)

-studenti druge, treće, četvrte i pete  godine studija (3 stipendije)

 U kategoriji deficitarnih zanimanja izdvojit će se najbolji učenik/student od svakog zanimanja, a stipendije će se dodijeliti po najvišem prosjeku izdvojenih.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti i učenici koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su državljani Republike Hrvatske te koji imaju prebivalište na području Općine Župa dubrovačka najmanje jednu godinu prije podnošenja zamolbe uz uvjet da redovito upisuju školsku, odnosno akademsku godinu.

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

  1. zahtjev (dostupan na web stranici Općine)
  2. domovnicu (preslika)
  3. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu razreda ili studija (original)
  4. potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine

učenici- svjedodžba (preslika),

studenti prve godine- svjedodžbe sva 4 razreda (preslika)

studenti -prijepis ocjena (original);

5. potvrdu o prebivalištu (original)

6. izjavu o neprimanju druge stipendije ovjerenu kod javnog bilježnika (original)

 

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u zatvorenim omotnicama osobno ili putem pošte na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini s naznakom „Natječaj za stipendije- ne otvarati!“.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice općine  http://www.zupa-dubrovacka.hr , odnosno koji se mogu dobiti u pisarnici Općine.

Natječaj za 2017./2018. godinu objavljen je 13. listopada 2017. godine i bit će otvoren do 30. listopada 2017. godine.

Odsjek za društvene djelatnosti na raspolaganju je za konzultacije i pojašnjenja eventualnih nejasnoća vezanih uz natječaj na broj telefona: 020/487-481 i 020/487-485

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

 

Općinski načelnik

Silvio Nardelli

 

ZAHTJEV ZA STIPENDIJE MOŽETE PREUZETI:

zahtjev-za-stipendije-2017-2018