Grb općine Župa dubrovačka

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

učenicima srednjih škola i studentima iz obitelji stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka u školskoj/akademskoj 2017./2018. godini dodijelit će stipendije počevši od tekuće godine pa do završetka redovnog školovanja sukladno zadovoljenju sljedećih uvjeta:

 1. ukoliko je dijete ili usvojenik poginulog branitelja ili civilne žrtve Domovinskog rata,
 2. ukoliko je dijete ili usvojenik ratnog vojnog invalida ili civilnog ratnog invalida iz Domovinskog rata sa 70%-tnim i višim stupnjem trajnog invaliditeta,
 3. ukoliko je sam ratni vojni invalid ili civilni ratni invalid iz Domovinskog rata sa 70%-tnim i višim stupnjem trajnog invaliditeta i
 4. ukoliko je dijete ili usvojenik ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s troje i više djece.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti i učenici koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su državljani Republike Hrvatske te koji imaju prebivalište na području Općine Župa dubrovačka najmanje jednu godinu prije podnošenja zamolbe uz uvjet da redovito upisuju školsku, odnosno akademsku godinu.

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 1. zahtjev (dostupan na web stranici Općine)
 2. domovnicu (preslika)
 3. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu razreda ili studija (original)
 4. potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine

učenici- svjedodžba (preslika),

studenti prve godine- svjedodžba četvrtog razreda (preslika)

studenti -prijepis ocjena (original);

 1. potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelji (MUP-original)
 2. izjavu o neprimanju druge stipendije ovjerenu kod javnog bilježnika (original)
 3. rješenje kojim se potvrđuje status djeteta stradalnika Domovinskog rata

 Ukoliko je podnositelj prijave dijete ili usvojenik ratnog vojnih invalida iz Domovinskog rata koja ima troje ili više djece potrebno je priložiti i rodne listove djece stradalnika. (preslika)

Postojeći korisnici stipendija iz ove kategorije dužni su se javiti na natječaj, te sukladno odredbama iz ugovora dostaviti dokumentaciju navedenu pod točkama 3., 4 i 6.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u zatvorenim omotnicama osobno ili putem pošte na adresu:Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini s naznakom „Natječaj za stipendije- ne otvarati!“.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice općine  http://www.zupa-dubrovacka.hr , odnosno koji se mogu dobiti u pisarnici Općine.

Natječaj za 2017./2018. godinu objavljen je 13. listopada 2017. godine i bit će otvoren do 30. listopada 2017. godine.

Odsjek za društvene djelatnosti na raspolaganju je za konzultacije i pojašnjenja eventualnih nejasnoća vezanih uz natječaj na broj telefona: 020/487-481 i 020/487-485

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Općinski načelnik

Silvio Nardelli

ZAHTJEV ZA STIPENDIJE MOŽETE PREUZETI:

zahtjev-za-stipendije-2017-2018