Grb općine Zupa dubrovačka

Na temelju raspisanog Javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka te Odluke Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka od 25. siječnja 2024. sazvana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka.

Na konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 20. veljače 2024. godine, za predsjednika Savjeta izabran je Nikola Handabaka, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Ivana Vuličević.

Izborom predsjednika konstituiran je Savjet mladih Općine Župa dubrovačka