U prostorijama Općine Župa dubrovačka, u ponedjeljak, 08. siječnja 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka.

Za predsjednicu Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka izabrana je Paula Miloslavić, dok je za zamjenicu predsjednice izabrana Ivana Pijević.

Prema Zakonu o Savjetima mladih  i Odlukom o osnivanju savjeta mladih Općine Župa dubrovačka novi saziv ima pet članova  kojima mandat traje tri godine.

Savjet mladih Općine Župa dubrovačka osnovan je sa ciljem  aktivnog uključivanja mladih u javni život i sudjelovanje u aktivnostima od interesa za mlade Općine Župa dubrovačka.savjet-mladih-2017