3. Prostorni plan uređenja Općine Župa dubrovačka – ciljane izmjene II (službeni glasnik 07/13)

  • Tekstualni dio

Odredbe za provođenje