1.Prostorni plan uređenja Općine Župa dubrovačka  (Službeni glasnik 06/08)

  • Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

  • Grafički prikazi:

1:25 000

            1. Korištenje i namjena površina

            2.1. Prometni sustav

            2.2. Energetski sustav

            2.3. Vodnogospodarski sustav

            3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

            3.2. Područja posebnih ogr. u korištenja

1:5 000

              Građevinska područja naselja

            4.1. G. Brgat

            4.2. D.Brgat – Grbavac – Martinovići

            4.3. Makoše – Buići

            4.4. G. Brgat. – Dubac

            4.5. Čelopeci – Čibača – Mandaljena – Kupari

            4.6. Buići – Petrača – Brašina – Srebreno – Mlini

            4.7. Zavrelje – Soline

            4.8. Soline – Plat