• Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine

  svibanj 2018.
  • – Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna PPU Općine Župa dubrovačka, KLASA: 350-02/18-01/16, URBROJ: 2117/08-02-18-01, od 21. svibnja 2018.
   Odluka o izradi izmjena i dopuna – .
  srpanj 2019.
  • – Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU Općine Župa dubrovačka, KLASA: 350-02/18-01/16, URBROJ: 2117/08-02-19-17, od 31. srpnja 2019.
   Odluka o izmjenama i dopunama – .
  listopad 2021.
  • – Izrađen je Prijedlog Izmjena i dopuna PPU Općine Župa dubrovačka za javnu raspravu.
   Prijedlog plana – .
  listopad 2022.

 • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja - ''PASTORALNI CENTAR''

  studeni 2022.

 • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja - ''BLATO''

  svibanj 2023.

 • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja - ''KUPARI I''

  svibanj 2023.