• Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja - ''PASTORALNI CENTAR''

  studeni 2022.

 • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja - ''BLATO''

  svibanj 2023.

 • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja - ''KUPARI I''

  svibanj 2023.
  prosinac 2023.
  • – Izrađen je Prijedlog Izmjena i dopuna UPU ”KUPARI I” za javnu raspravu.
   Prijedlog plana – .
  siječanj 2024.
  veljača 2024.