JAVNI UVID ZA ŠUMOVLASNIKE

I JAVNA RASPRAVA ZA PRIJEDLOG PROGRAMA GOSPODARENJA U

PRIVATNIM ŠUMAMA

Za gospodarsku jedinicu DUBROVAČKE ŠUME

 

Pozivaju se vlasnici šuma da mogu vršiti uvid u prijedlog izrađenog Programa gospodarenja za privatne šume

Dubrovačko područje , uvid se može obaviti svaki radni dan od 09.veljače do 22.veljače između 11 i 13 sati

prostorima Šumarije Dubrovnik , na adresi Bosanka 49 a

 

Program gospodarenja za G.J. „Dubrovačke šume“ obuhvaća katastarske općine: Brašina, Brsečine, Buići, Čajkovica, Čelopeci, Čibača, Donji Brgat, Dubravica, Dubrovnik, Gornji Brgat, Grbavac, Gromača, Kliševo, Knežica, Komolac, Ljubač, Makoše, Martinovići, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Obuljeno, Orašac, Osojnik, Petrača, Petrovo Selo, Plat, Prijevor, Rožat, Soline, Sustjepan, Šumet, Trsteno, Zaton i Zavrelje.

 

Javna rasprava će se održati u mjestu SREBRENO

Ulica Vukovarska 48, zgrada općine Župa dubrovačka

22.02.2018. u 13:00 sati.

dubrovacke-sume-jav-raspr