Poštovani mještani Župe dubrovačke ,

Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poveznica: Ravnateljstvo civilne zaštite –Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (gov.hr)

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu. Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Obrazac za prijavu “Ponuda smještaja za raseljene osobe” ujedno je i zahtjev za pregled stambene jedinice. Ispunjeni Obrazac može se dostaviti u Općinu Župu dubrovačku, Vukovarska 48, svakim radnim danom od 09:00 – 12:00 sati. Nakon zaprimljenih zahtjeva, provest će se neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrda o nadzoru stambene jedinice, koja se dostavlja Ponuditelju.

Ponuditelj smještaja još mora prikupiti dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu,potrebno je dostaviti  izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice.

Obrazac za prijavu i potvrda stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva. Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se potom Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora. Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Obrazac pojedinacni smjestaj 2022

letak koraci za prijavu (2)

Stožer Civilne zaštite Općine Župa dubrovačka