Dubrovačko-neretvanska županija je na svojim mrežnim stranicama objavila

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godini.

Pravo na potporu imaju nositelji poljoprivrednog gospodarstva upisani u

Upisnike u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju, registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (OPG-ovi,

obrti, trgovačka društva, zadruge, mladi poljoprivrednik), znanstvene i

stručne institucije, udruge, ustanove, i druge pravne osobe.

Županija kroz 13 mjera i 3 podmjere podupire razvoj poljoprivrede .

Javnim pozivom je definirana potrebna dokumentacija, postupak dodjela

sredstava i obveze korisnika.

Zahtjevi po ovom pozivu se mogu podnositi do 15. studenoga 2021. godine,

odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete pronaći na linku u nastavku!

Javni poziv poljoprivreda 2021.